About


Uygulamalı Yazılım Mühendisliği ve Veri Analitiği araştırma grubu alanında öncü araştırmalar yapmayı amaçlayan bir multidisipliner bir topluluktur. Yazılım mühendisliğinin ve veri analitiğinin hızla değişen uygulama alanları, kesintisiz bir şekilde ileri düzey araştırma ve yenilik talebi yaratmaktadır. Bahsedilen bu alanlarda bilgi üretimi, bilgi paylaşımı ve iş birliğini teşvik eden yapılandırılmış bir platform sunmak amacıyla özel bir araştırma grubu kurmayı hedeflemektedir.