Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KASAUM) amacı; Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve akademik birimlerde kadın araştırmaları ve toplumsal cinsiyet akademik alanının gelişmesini sağlamak, disiplinlerarası çalışmalar yapmak, bilim, ekonomi, hukuk, siyaset, sanayi, kitle iletişim, sanat, medya, sağlık, sosyal yaşam, aile, iş yaşamında kadınların toplumsal konumu ile ilgili sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara duyarlılığı arttırmak, kadın sorunlarına ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak, desteklemek, bu araştırmalarda, ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği sağlamaktır.

Detaylı bilgi için ilgili web sayfasını ziyaret ediniz.