Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Dünyada teknoloji hızlı bir şekilde gelişmektedir. Buna bağlı olarak rekabet şartları her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu hızlı teknolojik gelişimlere ayak uydurabilmek ve rekabet edebilmek için eğitimle sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekmektedir. Büyük, küçük, genç, yaşlı demeden hayat boyu eğitim düsturunu edinmemiz elzem hale gelmiştir.

Geçtiğimiz yüzyılda hatta 100-200 yılda meydana gelen teknolojik buluşlar günümüzde günlük değişim göstermekte, sahip olduğumuz bilgi ve devamında teknoloji sayesinde eğitim ve öğretimin yapısı da değişmektedir. Buna bağlı olarak hızlı, sürekli ve güncel eğitimin gerçekleştirilmesi vazgeçilemez hale gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KOÜSEM), hızla gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlamak ve geride kalmamak için güçlü akademik ve eğitmen kadrosuyla insanlarımıza kesintisiz eğitim hizmeti sunmaktadır. Bu sayede ülkemizi layık olduğu çağdaş ve gelişmiş toplum olma yolunda önemli bir görev üstlenmektedir. KOÜSEM ayrıca, kamu ve özel sektörü bir araya getirerek kamu-özel sektör iş birliğine önemli katkı sunmaktadır.

KOÜSEM Kocaeli Üniversitesi’nin eğitim ve sınav tecrübelerinden faydalanarak çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve eğitimlere bağlı olarak sınav faaliyetleri yürütmekle görevlidir. Eğitim programları sonucunda eğitimin içeriğine bağlı olarak katılımcılara başarı durumlarını belgelemek adına sertifika veya katılımcı belgesi sunulmaktadır.

KOÜSEM European Association in University Lifelong Learning (EUCEN) ve Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) üyesidir ve bu sayede ülkemiz ve dünya ile bütünleşme imkânı bulmaktadır. ‘‘Eğit Kendini, Geliştir Sürekli; Her Yaş, Her Gün, Her An’’ düşüncesiyle kendisine ve kurumuna artı değer katmak isteyen herkesi faaliyetlerine katılmaya davet etmektedir.