Scanning Electron Microscopy Laboratory

KOÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Tarama Elektron Mikroskobisi Laboratuvarı'na hoşgeldiniz !