Software Technologies Research Laboratory

Endüstriyel üretim ve dağıtım tamamen bilgisayarlaştırılmıştır. Eğlence, müzik endüstrisi dahil, bilgisayar oyunları, film ve televizyon, yazılım yoğunlukludur.  Yazılım teknolojileri devletin, toplumun ve ulusal ve uluslararası iş dünyası ve kurumların işleyişi için gereklidir. Ulusal altyapılar ve servisler bilgisayar tabanlı sistemler tarafından kontrol edilir ve elektrikli ürünlerin çoğu bilgisayar ve kontrol yazılımı içerirler. Yazılım teknolojileri günümüzde birçok alanda kullanılmasına rağmen halen çok sayıda problem yazılım ile çözülmeyi beklemektedir. Yazılım Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı bu problemlere çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.

Recent Publications