Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi (UZAL-CBS) Laboratuvarı

Laboratuar temel olarak lisans ve lisansüstü eğitim, araştırma, proje ve tez faaliyetleri için kullanılmaktadır.Genel faaliyet alanının yanı sıra;
- Fakültemizin yer bilimleri ile ilgili ve diğer bölümlerinde (jeoloji, çevre müh., vb.) lisansüstü çalışmalarını sürdüren öğrencilerimiz  yararlanabilmekte,
- ÜSD ve e-derslerinde verilen ödev ve projelerde aktif olarak kullanılmakta,
- Anabilim dalımızda ve bilim dallarında lisansüstü eğitim ve tez aşamasında bulunan öğrencilerimize hizmet vermekte,
- Belediye, ilgili kamu kurumları (kadastro vb.) ve özel sektörle ortaklaşa ve işbirliği içinde gerçekleştirilebilecek projelerde kullanılabilmektedir.