About


Ar-Ge laboratuarları arasında yer alan Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi (UZAL-CBS) Laboratuarı temel olarak lisans ve lisansüstü eğitim, araştırma, proje ve tez faaliyetleri için kullanılmaktadır. Belirtilen çalışma kapsamında çeşitli coğrafi bilgi sistemi (CBS) ve uzaktan algılama yazılımları (ArcGIS, Mapinfo, ENVI, Erdas, TnTMips.,,vb) ile CAD yazılımları öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.