KOCAELI UNIVERSITY, ARRHYTHMIA, ELECTROPHYSIOLOGY AND PACEMAKER RESEARCH AND MANAGEMENT CENTER

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Aritmi Merkezi, Avrupa Kalp Aritmi Derneği`nin kalp pilleri ve şoklama cihazları, invazif kardiyak elektrofizyoloji alanlarında eğitim merkezi (EHRA Recognised Training Center - ERTC) olarak tanınmıştır. Kocaeli Üniversitesi Kardiyoloji Aritmi Kliniği Türkiye`de bu ünvana sahip ilk kliniktir.