Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Violence in Pregnancy: Scale Validity and Reliability Study in Turkey

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.44-53, 2022 (Other Refereed National Journals)

Turkish Validity and Reliability Study of Breastfeeding Adaptation Scale

BANU Journal of Health Science and Research, vol.3, no.3, pp.190-198, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BEBEK BESLENMESİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.166-177, 2020 (Other Refereed National Journals)

2012-2017 Yılları Arasında Kadınlarda Görülen Kanser Türleri ve Sıklığı:Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-21, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Postpartum Kanama Miktarını Belirlemede Gerçeğe Ne Kadar Yaklaşıyoruz?

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.6, pp.84-90, 2019 (Other Refereed National Journals)

“Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeği”nin Türkçe’ye Uyarlanmasi Ve Faktör Analizi

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.11-15, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sistematik inceleme: Premenstural sendrom

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.4, no.1, pp.565, 2018 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Sanal Zorba/Sanal Kurban Olma Durumları Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Journal of Social Science, vol.20, no.20, pp.1-17, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sexism Among Healthcare Professionals Working In Women’xxs Health In Patient Care

The Journal of Academic Social Science, vol.5, pp.21-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Premenstrual Sendromda İntegratif Uygulamalar

Türkiye Klinikleri Doğum ve Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, vol.3, no.2, pp.75-84, 2017 (Other Refereed National Journals)

Obezite, Kadının Koruyucu Sağlık UygulamalarınaBir Engel mi

Türkiye Klinikleri, vol.1, no.2, pp.6-12, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Değişen Babalık Rolü ve Erkek Sağlığına Etkileri

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.11, no.1, pp.3-8, 2014 (Other Refereed National Journals)

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği: sağlığa yansıması ve kadın sağlığı hemşiresinin rolü

Hemşirelikte Eğitim ve AraştırmaDergisi, vol.9, no.3, pp.30-39, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Kardiyoloji Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Kalp-Akciğer Canlandırması Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.14, no.1, pp.8-13, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gebelerin Doğumun İkinci Evresinde Perine Aynası Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 03 May 2021

Attitudes towards breastfeeding - The Iowa infant feeding attitude scale in midwifery students.

1. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, Ankara, Turkey, 30 September - 03 October 2019

FETAL MAKROZOMİ TAHMİNİNDE FUNDUS-PUBİS ÖLÇÜMÜ VE ANNENİN BEBEĞİ İRİ HİSSETMESİ BİR BELİRTEÇ OLABİLİR Mİ?

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 19 - 21 April 2019

Gebelikte Şiddet: Tarama Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

Geriatrik Olgularda Jinekolojik Sorunların Belirlenmesi

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 19 - 21 April 2019

GEBELİKTE ŞİDDET: TARAMA ARAÇLARININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

Ebelerde Meslek Hastalıkları ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Sosyal Blilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.536-546

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN TÜRKİYE ADRESLİHEMŞİRELİK YAYINLARININ BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

ÜRİNER İNKONTİNANSLI KADINLARDA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMA: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Maternal Obezitenin Laktasyon Üzerine Etkisi

1. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, 2 - 05 May 2018

Lohusalıkta Doğum Sonu Dönem Ve Yenidoğana İlişkin Geleneksel Uygulamalar

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 May 2018

Dating violence and its effects onreproductive health

1.Ulusal 2. Uluslararası Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.545-546 Sustainable Development

Sexual Dysfunction in Postpartum Turkish Women: Its Relationship with Depression and Some Risk Factors

5th International Conference Quality and Its Perspectives with subtitle Multidisciplinary Approach to Patient Care, PRAG, Czech Republic, 18 - 19 April 2018 Sustainable Development

Prevalence of Sexual Dysfunction in Obese Women and Related Factors: A Controlled Study

5th International Conference Quality and Its Perspectives with subtitle Multidisciplinary Approach to Patient Care, PRAG, Czech Republic, 18 - 19 April 2018 Sustainable Development

2012-2017 yılları arasında kadınlarda görülen kanser türleri ve sıklığı: Bir üniversite hastanesi örneği

I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018 Sustainable Development

Sistematik İnceleme: Premenstural Sendrom

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.565

Postpartum Kanama Miktarını Belirlemede Gerçeğe Ne Kadar Yaklaşıyoruz?

2. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2017

Son Bir Yıl İçinde Abortus Yaşayan Kadınların Postabortif Kontrasepsiyon Tercihleri

Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2017

Söyleyemem o Benim Yüküm: Üriner İnkontinansta Stigmatizasyon

8. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2017

OBEZİTE, KADINLARIN KORUYUCU SAĞLIK UYGULAMALARINA KATILIMLARINDA BİRENGEL Mİ?

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 5 - 06 October 2017 Sustainable Development

LOHUSALARIN POSTPARTUM DÖNEM YAKINMALARININ BELİRLENMESİ

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 5 - 06 October 2017

OBEZ ÇOCUKLARA YÖNELİK PSİKOLOJİK ŞİDDET: STİGMATİZASYON

3.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 April 2017, pp.485-486

Postpartum Kanamanın Belirlenmesinde Etkili Bir Gösterge: Şok indeksi.

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Özgecilik Düzeyleri ile Şiddet Eğilimi İlişkisi

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 14 - 15 April 2017, pp.487-488

Books & Book Chapters

Health Studies

in: A Critical Review of Social Sciences Contemporary Issues, Doğa Başar Sarıipek, Bora Yenihan, Valentina Franca, Editor, Frontpage Publications Limited, pp.317-327, 2019

Midwifery and Occupational Diseases in Turkey

in: A Critical Review of Social Sciences Contemporary Issues, SARIİPEK Doğa Başar, YENİHAN Bora, FRANCA Valentina, Editor, Printed in India, London, pp.259-267, 2019

Doğurganlığın Düzenlenmesi ve İnfertilite

in: Anne ve Çocuk Sağlığı, Aydın, Diler Aba,Yıda Arzu, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.187-217, 2018