Arş.Gör.

RIDVAN TÜRK


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2016 - 2019

2016 - 2019

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2011 - 2015

2011 - 2015

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Costas Douzinas’ın İnsan Hakları Eleştirisi: İnsan Hakları Öznesinin Eleştirel Temelleri Creative Commons License

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Felsefe Tarihi, Hukuk , Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Kamusal Kimliklerin Tanınmasında İnsan Haklarının Rolü: İmkanlar ve Sınırlılıklar

Türk R.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.11-38, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Tekil Hak Öznesinin Kolektif Tanınması: İmkansız Bir Ütopya?

Türk R.

HFSA Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2019


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

HFSA İstanbul Hukuk Düşüncesi Toplantıları - Sert Pozitivizm

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019

2019

HFSA Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye