Education Information

Education Information

 • 2011 - Continues Doctorate

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turkey

 • 2015 - 2017 Doctorate

  Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  BİR FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİNİN DÜŞÜK VE YÜKSEK BAŞARILI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÖĞRETİM ORYANTASYONUNUN İNCELENMESİ

  Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English