Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Assistant Professor

  Kocaeli University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler

 • 2017 - 2020 Assistant Professor

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Dentıstry

 • 2011 - 2016 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler

Courses

 • Dental Specialty Dental Anestezi

 • Dental Specialty Baş Boyun Bölgesi Topografik Anatomisi

 • Dental Specialty Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Sendromlar ve Cerrahi Tedavi

 • Dental Specialty Anestezide Premedikasyon

 • Dental Specialty Klinik Uygulama

 • Dental Specialty Klinik Uygulama

 • Undergraduate Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği I

 • Dental Specialty Klinik Uygulama

 • Dental Specialty Antibiyotik Profilaksisi

 • Dental Specialty Diş Hekimliği İmmünolojisi

 • Dental Specialty Klinik Uygulama

 • Dental Specialty Genel Anestezi Öncesi Hasta Bakımı

 • Undergraduate Dental Anestezi

 • Dental Specialty Deneysel Araştırma Planlaması ve Metadolojisi

 • Undergraduate Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi II

 • Postgraduate Tükürük Bezi Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri

 • Dental Specialty Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Sendromlar

 • Dental Specialty Çene-Yüz Bölgesi Travmaları ve Tedavi Yaklaşımları

 • Dental Specialty Diş Hekimliğinde Acil Müdahale Endikasyonları ve Teknikleri

 • Dental Specialty Şok ve Acil Tedavi

 • Dental Specialty Klinik Uygulama

 • Dental Specialty Preprotetik Cerrahi

 • Dental Specialty Oro-Antral Fistüllerde Tedavi, Antrostomi Endikasyonları ve Teknikleri

 • Dental Specialty Klinik Uygulama

 • Dental Specialty Odontojenik ve Nonodontojenik Tümörler ve Tedavileri

 • Dental Specialty Klinik Uygulama

 • Undergraduate Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği III

 • Undergraduate Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği II

 • Dental Specialty Maksillofasiyal Bölgenin Sensitif Sinir Hastalıkları

 • Dental Specialty Obstrüktif Uyku Apnesi

 • Undergraduate Cerrahi II

 • Dental Specialty Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Lazer Uygulamaları

 • Dental Specialty Malign Baş Boyun Tümörlerinin Tedavisi

 • Dental Specialty Klinik Uygulama

 • Dental Specialty Oral Maksillofasiyal Cerrahide Rekonstrüksiyon

 • Undergraduate Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi I

 • Undergraduate Diş Hekimliğinde İş Sağlığı, Güvenliği ve Ergonomi

 • Undergraduate İmplantoloji

 • Undergraduate Çene Yüz Cerrahisi

 • Undergraduate Dental Anestezi II

 • Undergraduate Gnatoloji

 • Undergraduate Cerrahi I

 • Dental Specialty Minör Cerrahi

 • Dental Specialty Maksillofasiyal Travma

 • Undergraduate Dental Anestezi I

 • Dental Specialty Non-Farmakolojik Ağrı Tedavi Yöntemleri

 • Dental Specialty Temporomandibular Eklem (TME) Bozukluklarında Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

 • Dental Specialty Bifosfonatların Oral ve Maksillofasiyal Cerrahideki Kullanımı

 • Dental Specialty İnsizyon ve Sütur Teknikleri

 • Dental Specialty Sendromlarda Cerrahi Tedavi

 • Dental Specialty Çene Deformitelerinde Temel Ortodontik Analizler

 • Dental Specialty Maksiller Sinüs Hastalıkları ve Tedavileri

 • Dental Specialty Oral Maksillofasiyal Bölgedeki Enfeksiyonlar ve Tedavi Yaklaşımları

 • Dental Specialty OMF Cerrahi ve HIV Sustainable Development

 • Dental Specialty Osteomyelit Tedavisi

 • Undergraduate Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Stajı I

 • Undergraduate Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi I

 • Undergraduate Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Stajı II

 • Dental Specialty Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (Uzmanlık Dersi)

 • Undergraduate Ağız Hastalıkları

 • Undergraduate Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi II

 • Undergraduate İmplantoloji

 • Undergraduate Muayenehane Yönetimi ve Ergonomi

 • Undergraduate Dental Anestezi

 • Undergraduate Klinik Gözlem