Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Increasing Psychological Resilience in Schools with an Organizational Learning Approach

24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 November 2023

RPD Program Geliştirme Çalışması- Kocaeli Üniversitesi Örneği

Psikolojik Danışman Eğitimi, Süpervizyonu ve Akreditasyonu Sempozyumu, 13 - 15 May 2022

Books & Book Chapters

Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Algıları ile Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Eğitimin Üç Temel Öğesi: Öğrenme, Öğrenci Ve Öğretmen, AKÇA Figen, Editor, İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.133-164, 2020

Metrics

Publication

4

Project

1