Publications & Works

Books & Book Chapters

Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Algıları ile Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Eğitimin Üç Temel Öğesi: Öğrenme, Öğrenci Ve Öğretmen, AKÇA Figen, Editor, İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.133-164, 2020