Education Information

Dissertations

  • 2017 Postgraduate

    Ebû Bekir Eş-Şiblî’xx nin hayatı ve Dîvân’xxının incelenmesi

    Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Foreign Languages

  • A2 Elementary English

  • C1 Advanced Arabic