Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alümina Partikül Takviyeli Alüminyum-Silisyum Esaslı Metal Matriks Kompozit Malzemelerin Aşınma Davranışları

7.Uluslararası Kırılma Konferansı, Kocaeli, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2005, cilt.2, ss.589-598