Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

STATISTICAL REGION CLASSIFICATION IN TURKEY: WOMENEMPLOYMENT AND PROFESSIONAL RISKS ACCORDING TOLEVEL 2

5TH INTERNATIONAL REGIONALDEVELOPMENT CONFERENCE, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.478-487

Engelli Çalışanlar ve İşe Bağlı Riskleri

2. İnternational Congressof Human Studies, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019

Türkiye’de Lojistik Sektöründe İşKazalarının Genel Görünümü .

3.. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 9 - 12 September 2018, vol.1, pp.571-588

Teknolojik Afetlerin Önlenmesinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Rolü

International Disaster and Resilience Congress, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019, vol.1, pp.653-658

ÇOCUK İŞÇİLERİN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

4. ULUSLARARASIIS GÜVENLIGI VE ÇALISAN SAGLIGI KONGRESI, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.669 Sustainable Development

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

4. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2019, vol.1, pp.668 Sustainable Development

Türkiye’de Halk Sağlığının Kurucusu: Nusret H. FiĢek

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, vol.1, pp.1037

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişim Süreci

4. IUluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, vol.1, pp.1038-1039

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun İş Kazaları Üzerine Etkileri.

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, vol.1, pp.818-829

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA RİSK FAKTÖRLERİ

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 9 - 13 May 2018, vol.1

TRC3 BÖLGESİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 9 - 13 May 2018, vol.1

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN RİSK FAKTÖRLERİNİN İSG AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

9. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 6 - 09 May 2018, vol.1

MESLEKİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ALGISINA YÖNELİK BİR METAFOR ÇALIŞMASI

9. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 6 - 09 May 2018, vol.1

SERAMİK ÜRETİMİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI

3. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KPNGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2018, vol.1

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI VERİLERİNİN MESLEK GRUPLARINA GÖRE İNCELENMESİ

3. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2018, vol.1

Relation Between Development and Work Accident in TRB1 Region

4TH INTERNATIONAL REGIONALDEVELOPMENT CONFERENCE, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, vol.1, pp.570-581

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN BERABERİNDE GETİRDİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ

2. ULUSLARARASI MÜHENhDİSLİKMİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, KOCAELİ- İzmit, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.103-104

TÜRKİYE’DE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ KAZASI VE MESLEKHASTALIKLARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

2. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, KOCAELİ-İzmit, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.171-172

Ön Lisans Programlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Kocaeli Üniversitesi Örneği

5th International Vocational Schools Symposium, Prizren, Serbia And Montenegro, 18 - 20 May 2016, vol.2

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği KanunununYükseköğretime Getirdikleri

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINLAR VE İŞ KAZALARI

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 6 - 07 May 2016

TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongres, 6 - 07 May 2016

Bölgesel Kalkınmada İş Sağlığı ve Güvenliği

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, Turkey, 15 - 16 October 2015

Books & Book Chapters

Türkiye’xxde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişim Süreci

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, İSLAMOĞLU Emel, YILDIRIMALP Sinem, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.213-226, 2019

Türkiye’de Halk Sağlığının Kurucusu: Nusret Fişek

in: Sosyal BilimlerdeYeni Araştırmalar, Emel İSLAMOĞLU, YILDIRIMALP Sinem, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.169-175, 2019

Tehlikeli Madde Taşımacılığında Risk Faktörleri

in: Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, Başal, Handan Asude. UULUTÜRK, Yasemin, KERİMAK ÖNER, Mine Nazan., Editor, Berikan, Ankara, pp.1015-1028, 2018

TRC3 Bölgesinde İş Sağlığı ve Güvenliği

in: Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, BAŞAL, Handan Asude. ULUTÜRK, Yasemin, KERİMAK ÖNER, Mine Nazan., Editor, Berikan, Ankara, pp.1109-1120, 2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun İş Kazaları Üzerine Etkileri

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar İnsan Çalışmaları 1, KARACAGİL Zeynel, ANAZ Efecan, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.818-829, 2018