Education Information

Education Information

  • 2015 - 2019 Expertise In Medicine

    Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Turkey

Dissertations

  • 2019 Expertise In Medicine

    Uterus sarkomlarının güncel literatüre göre yeniden histopatolojik ve immünohistokimyasal değerlendirilmesi

    Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri