Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Clock Rooms Constructed during the Reign of Sultan Abdulmecid

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.49, pp.267-291, 2017 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kerim Han Zend in Şiraz ı İmar ve İhyası

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, no.20, pp.157-171, 2016 (Other Refereed National Journals)

Teşvikiye Camii nin İnşaatı 1853 1854

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.112, no.221, pp.163-189, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kitapsever Bir Osmanlı Veziri Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa

Türk Dünyası Tarih Dergisi, vol.59, no.351, pp.32-35, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Zend Tarihi nin Temel Kaynakları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.42, pp.563-569, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sakız Mecidiye Camii nin İnşaat Süreci ve Açılışı

History Studies, vol.7, no.4, pp.47-68, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sultan II Mahmud a Ait İki Vakıf Eser Arabacılar Kışlası ve Nusretiye Camileri

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.111, no.218, pp.163-178, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sultan Abdülmecid Vakıflarından Çırağan Mecidiye Camii

Vakıflar Dergisi, no.43, pp.105-118, 2015 (Other Refereed National Journals)

Osmanlıdan Miras Kalan Şehir Safranbolu

Tarih Bilinci, no.30, pp.99-105, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Mısır da İngiliz İşgali

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.30, pp.163-167, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evkâf Nedir Aşir Efendizade Mustafa Kâmİ

Vakıflar Dergisi, no.30, pp.73-86, 2007 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Bir Vakıf Medeniyeti Olarak Osmanlı Devleti

Mostar Dergisi, no.27, pp.50-52, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Safranbolu Saat Kulesi

Tarih ve Düşünce Dergisi, no.69, pp.62-65, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Türkmen in Kâidesi Kastamonu

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, no.11, pp.158-161, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

II Mahmut ve Sened i İttifak

Türk Dünyası Tarih Dergisi, no.218, pp.39-44, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Sultan Abdülmecid Dönemi Sadrazam Değişiklikleri Üzerine

Türk Dünyası Tarih Dergisi, no.216, pp.26-29, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı İmparatorluğu nun Yönetim Merkezi Bâb ı âlî

Türk Dünyası Tarih Dergisi, no.214, pp.24-26, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Padişahının Yetkileri ve Görevleri

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, no.199, pp.24-26, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kocaeli Mutasarrıfı Maktül Hüseyin Paşa’nın Terekesi

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli-Tarihi Kültürü Sempozyumu V Bildirileri, Kocaeli, Turkey, 9 - 11 March 2018, vol.2, pp.665-672

Kocaeli Mutasarrıfı Seyyid Hüseyin Paşa’nın Muhallefatı

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu V, Kocaeli, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.75

Major Abdulwahid’s Report on Tripoli

International Congress On Afro-Eurasian Research II, Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017, pp.90

Ortaköy Camii nin İnşa Sürecinde Gayri Müslim Yönetici Usta ve Tüccarların Rolü

II. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2014, pp.693-707

İzzet Mehmed Paşa Vakfına Ait Bir Eser Safranbolu Saat Kulesi

Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2010, pp.31-39

2113 Numaralı Şer iye Siciline Göre İzzet Mehmed Paşa Vakfı ve Safranbolu Ticari Hayatına Yansımaları

Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 26 May 2005, vol.1, pp.333-346

Eyüp te Bir Vakıf Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa Vakfı

X. Eyyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2006, vol.10, pp.340-353

Books & Book Chapters

Safevi Tarihi (1501-1736 Kronikleri

in: İran'da Tarih Kaynakları ve Tarih Yazımı, Serhan Afacan, Şefaattin Deniz, Abdülkadir Macit, Editor, İLEM YAYINLARI, İstanbul, pp.189-264, 2021

Kanunî'nin Şehzadesi Cihangîr'in Serencâmı

in: Cihangir Camii ve Restorasyon Sürecine Dair 2015-2018, Murat Sav, Editor, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul, pp.15-21, 2021

Zend Tarihinin (1751-1794) Kaynakları

in: İran'da Tarih Kaynakları ve Tarih Yazımı, Serhan Afacan,Şefaattin Deniz,Abdülkadir Macit, Editor, İLEM YAYINLARI, İstanbul, pp.297-326, 2021

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Beşiktaş Yıldız Sarayı Çevresindeki Hayratı

in: Yıldız Hamidiye Camii Bir Dönem Yapısının Restorasyonu, Mehmet Kurtoğlu, Editor, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul, pp.113-141, 2020

Safevîler (Tekmiletü’l-Ahbâr)

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2019

Boğaz’da Bir Güzel Mabed: Nusretiye Camii

in: Nusretiye Külliyesi, Murat Sav/Mehmet Kurtoğlu, Editor, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları No:136, İstanbul, pp.57-79, 2019

Üsküp Rıfâî Tekkesi’nin Tarihçesi

in: Şeyh Sadeddîn Sırrî er-Rıfâî Armağan Kitabı, Adalet Çakır, Editor, KÜV Yayınları, İstanbul, pp.157-170, 2018

Safevi Şahı II. İsmail

BİLGE KÜLTÜR SANAT, İstanbul, 2017

Tarihsel Süreç İçinde Çırağan Mecidiye Camisi

in: Çırağan/Küçük Mecidiye Camii, Murat Sav, Editor, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul, pp.52-73, 2017

Kızılbaşlığın Tarihi

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.259-260, 2016

Danişname-i Cihan-ı İslam

Encyclopadeia of The World of İslam in Persia, Bünyâd-i Dâiretü’l-Maârif-i İslâmî, pp.441-441, 2016