Assoc. Prof.

SEFER YAVUZ


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Education Information

2002 - 2008

2002 - 2008

Doctorate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Turkey

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Dini Değerlerin Çalışma Hayatındaki Yeri: Sanayi İşçileri Üzerine Bir Araştırma (Çorum Örneği)

Ankara University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2002

2002

Postgraduate

Sabri F. Ülgener'e Göre "Din-İktisat Ahlakı" İlişkisi

Ankara University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Sociology of Religion

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Associate Professor

Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2015 - 2016

2015 - 2016

Assistant Professor

Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2010 - 2015

2010 - 2015

Assistant Professor

Hitit University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2008 - 2010

2008 - 2010

Research Assistant PhD

Hitit University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2007 - 2008

2007 - 2008

Research Assistant

Hitit University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2000 - 2007

2000 - 2007

Research Assistant

Gazi University

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Deputy Head of Department

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Courses

Dini Gruplar Sosyolojisi

Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve SPSS Uygulamaları II

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Din Sosyolojisi Teorileri I

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve SPSS Uygulamaları I

Uzmanlık Alan Dersi

Tez Çalışması

DİN SOSYOLOJİSİ

Popüler Halk İnanışları

Dine Sosyolojik Yaklaşımlar

Din Sosyolojisi Teorileri II

TEZ ÇALIŞMASI

UZMANLIK ALAN DERSİ

Toplumsal Değişme ve Din

Articles Published in Other Journals

2020

2020

İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örnekleminde Problemli Sosyal Medya Kullanım Ölçeği Geliştirme: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

YAVUZ S.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.26, no.44, pp.109-124, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

İlahiyat Fakültesi Hazırlık Programı Memnuniyet Ölçeği Geliştirme Çalışması

YAVUZ S.

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.552-566, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Sosyal Medya Kullanım Amaçları Üzerine Bir Araştırma: İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği

YAVUZ S.

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.17, pp.99-132, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Dini Paylaşım Tutumları

YAVUZ S.

DİNİ ARAŞTIRMALAR, vol.23, no.57, pp.37-64, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Göçmenlerin Sosyo-Kültürel Uyumu ve Suriyeli Göçmenler

YAVUZ S.

Diyanet, pp.23-26, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Konu ve Yöntem Bakımından Sabri Ülgener ve Din Sosyolojine Katkıları

YAVUZ S.

İslami İlimler Dergisi, vol.12, pp.89-117, 2017 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Tipolojik Yaklaşım ve İbn Haldun İle Farabi nin Toplum Görüşleri Üzerine

YAVUZ S.

Dini Araştırmalar, vol.17, pp.95-120, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Bir Karizmatik Otorite Örneği Olarak İmamet ve Mehdi Anlayışı Türkiye Caferileri Iğdır Örneği

YAVUZ S.

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, vol.13, pp.1-35, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

İlm i Umran ın Konusu ve Yöntemi Üzerine Bir Literatür Analizi

YAVUZ S.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.0, pp.319-347, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Sosyal Sermaye ve Din Sosyal Sermayenin Grup İçi İşbirliği ve Eşgüdüme Etkisi Üzerine

YAVUZ S.

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, vol.12, pp.43-76, 2013 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki Çorum Örneği

YAVUZ S.

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, vol.8, pp.51-75, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Çalışma Tutumu Ölçeği ve Geçerlik Güvenirlik Analizleri

YAVUZ S.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.117-127, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

BAZI ALT KATEGORİLERİYLE SOSYAL SAPMA VE DİNDARLIKLAİLİŞKİSİ ÜZERİNE

YAVUZ S.

USOS-2017ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ18-24 Eylül 2017-ENDÜLÜS, 18 - 24 September 2017

2017

2017

CAFERİLERDE MEHDİ İNANCI VE GÜNÜMÜZDEKİ İZDÜŞÜMLERİ

YAVUZ S.

ULUSLARARASI MEHDİLİK SEMPOZYUMU, 29 - 30 September 2017

2013

2013

Toplum Tipolojileri Bakımından İbn Haldun ve Farabi

YAVUZ S.

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013

Books & Book Chapters

2020

2020

Siyaset ve Din, Ekonomi ve Din

KIRTEPE S., YAVUZ S.

in: Din Sosyolojisi, Güngör Özcan, Şimşek Rıdvan, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.309-336, 2020

2018

2018

Dini Gruplar

YAVUZ S.

in: Din Sosyolojisi, Osman Eyüpoğlu, Editor, Kırgızistan-Türkiye Manas Yayınları, 2018

2018

2018

Sabri Ülgener‟e Göre Ġnsan ve Zihniyeti

YAVUZ S.

in: Zihniyet ve Din Disiplinlerarası Zihniyet Çözümlemesi, Abdullah ÖZBOLAT, Asım YAPICI, Editor, Karahan, 2018

2015

2015

Çalışan Gençlik ve Dini Değerler

YAVUZ S. , GÜNGÖR Ö., OKUMUŞ E., YILDIRIM A., ÖZDEN H. Ö. , KILIÇ C., et al.

in: Çalışan Gençlik ve Değerler, Güngör, Özcan, Editor, Akçağ, 2015

Supported Projects

2017 - 2018

2017 - 2018

Kocaelili Alimler

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract) (Project Final Report) Creative Commons License
Kaya A. , Gömbeyaz K. , Yavuz S. , Kahraman A.(Executive), Ekşi A. , Çetres R. , et al.

2017 - 2017

2017 - 2017

Ailede Değerler Eğitimi ve Değerler Eğitiminde Ailenin Rolü

Project Supported by Higher Education Institutions

Ekşi A. , Kahraman A. , YAVUZ S.

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

Kocaeli İlahiyat Dergisi

Publication Committee Member

2006 - 2014

2006 - 2014

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Assistant Editor

Scientific Refereeing

November 2020

November 2020

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2020

November 2020

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Journal Indexed in ESCI

November 2020

November 2020

Kocaeli İlahiyat Dergisi

Other Journals

November 2020

November 2020

Toplumbilimleri Dergisi

Other journals

September 2020

September 2020

Toplumbilimleri Dergisi

Other journals

May 2020

May 2020

Kocaeli İlahiyat Dergisi

Other Journals

April 2020

April 2020

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other journals

December 2019

December 2019

Toplumbilimleri Dergisi

Other journals

October 2019

October 2019

Toplumbilimleri Dergisi

Other journals

September 2019

September 2019

Toplumbilimleri Dergisi

Other journals

September 2017

September 2017

Dini Araştırmalar

Other journals

January 2017

January 2017

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD)

Other journalsJury Memberships

December-2020

December 2020

Doctorate

Doctorate - Hitit Üniversitesi

April-2020

April 2020

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Kocaeli Üniversitesi

February-2020

February 2020

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi

September-2019

September 2019

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Kocaeli Üniversitesi

July-2019

July 2019

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Kocaeli Üniversitesi

June-2019

June 2019

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Amasya Üniversitesi

February-2019

February 2019

Appointment Academic Staff

Akademik Kadroya Atanma - Kocaeli Üniv. İlahiyat Fak.

November-2017

November 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - Kastamonu Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

March-2017

March 2017

Appointment Academic Staff

Akademik Kadroya Atanma - Kırıkkale Üniv. İslami İlimler Fak.

February-2017

February 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - Hitit Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

August-2016

August 2016

Doctorate

Doktora Tez Savunma - Hitit Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

August-2016

August 2016

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - Sakarya Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2016

June 2016

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - Hitit Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü