Doç.Dr.

SEFER YAVUZ


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Eğitim Bilgileri

2002 - 2008

2002 - 2008

Doktora

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye

1994 - 1999

1994 - 1999

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Dini Değerlerin Çalışma Hayatındaki Yeri: Sanayi İşçileri Üzerine Bir Araştırma (Çorum Örneği)

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2002

2002

Yüksek Lisans

Sabri F. Ülgener'e Göre "Din-İktisat Ahlakı" İlişkisi

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Din Sosyolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

2015 - 2016

2015 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

2010 - 2015

2010 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2008 - 2010

2008 - 2010

Araştırma Görevlisi Dr.

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2007 - 2008

2007 - 2008

Araştırma Görevlisi

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2000 - 2007

2000 - 2007

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Bölüm Başkan Yardımcısı

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Dini Gruplar Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve SPSS Uygulamaları II

Lisans

Lisans

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Din Sosyolojisi Teorileri I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve SPSS Uygulamaları I

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

Doktora

Tez Çalışması

Lisans

Lisans

DİN SOSYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

Popüler Halk İnanışları

Lisans

Lisans

Dine Sosyolojik Yaklaşımlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Din Sosyolojisi Teorileri II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEZ ÇALIŞMASI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALAN DERSİ

Lisans

Lisans

Toplumsal Değişme ve Din

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örnekleminde Problemli Sosyal Medya Kullanım Ölçeği Geliştirme: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

YAVUZ S.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.44, ss.109-124, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

İlahiyat Fakültesi Hazırlık Programı Memnuniyet Ölçeği Geliştirme Çalışması

YAVUZ S.

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.552-566, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Sosyal Medya Kullanım Amaçları Üzerine Bir Araştırma: İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği

YAVUZ S.

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.17, ss.99-132, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Dini Paylaşım Tutumları

YAVUZ S.

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.23, sa.57, ss.37-64, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Göçmenlerin Sosyo-Kültürel Uyumu ve Suriyeli Göçmenler

YAVUZ S.

Diyanet, ss.23-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Konu ve Yöntem Bakımından Sabri Ülgener ve Din Sosyolojine Katkıları

YAVUZ S.

İslami İlimler Dergisi, cilt.12, ss.89-117, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Tipolojik Yaklaşım ve İbn Haldun İle Farabi nin Toplum Görüşleri Üzerine

YAVUZ S.

Dini Araştırmalar, cilt.17, ss.95-120, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Bir Karizmatik Otorite Örneği Olarak İmamet ve Mehdi Anlayışı Türkiye Caferileri Iğdır Örneği

YAVUZ S.

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, cilt.13, ss.1-35, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İlm i Umran ın Konusu ve Yöntemi Üzerine Bir Literatür Analizi

YAVUZ S.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.0, ss.319-347, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Sosyal Sermaye ve Din Sosyal Sermayenin Grup İçi İşbirliği ve Eşgüdüme Etkisi Üzerine

YAVUZ S.

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, cilt.12, ss.43-76, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki Çorum Örneği

YAVUZ S.

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, cilt.8, ss.51-75, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Çalışma Tutumu Ölçeği ve Geçerlik Güvenirlik Analizleri

YAVUZ S.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.117-127, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

BAZI ALT KATEGORİLERİYLE SOSYAL SAPMA VE DİNDARLIKLAİLİŞKİSİ ÜZERİNE

YAVUZ S.

USOS-2017ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ18-24 Eylül 2017-ENDÜLÜS, 18 - 24 Eylül 2017

2017

2017

CAFERİLERDE MEHDİ İNANCI VE GÜNÜMÜZDEKİ İZDÜŞÜMLERİ

YAVUZ S.

ULUSLARARASI MEHDİLİK SEMPOZYUMU, 29 - 30 Eylül 2017

2013

2013

Toplum Tipolojileri Bakımından İbn Haldun ve Farabi

YAVUZ S.

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Siyaset ve Din, Ekonomi ve Din

KIRTEPE S., YAVUZ S.

Din Sosyolojisi, Güngör Özcan, Şimşek Rıdvan, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.309-336, 2020

2018

2018

Dini Gruplar

YAVUZ S.

Din Sosyolojisi, Osman Eyüpoğlu, Editör, Kırgızistan-Türkiye Manas Yayınları, 2018

2018

2018

Sabri Ülgener‟e Göre Ġnsan ve Zihniyeti

YAVUZ S.

Zihniyet ve Din Disiplinlerarası Zihniyet Çözümlemesi, Abdullah ÖZBOLAT, Asım YAPICI, Editör, Karahan, 2018

2015

2015

Çalışan Gençlik ve Dini Değerler

YAVUZ S. , GÜNGÖR Ö., OKUMUŞ E., YILDIRIM A., ÖZDEN H. Ö. , KILIÇ C., et al.

Çalışan Gençlik ve Değerler, Güngör, Özcan, Editör, Akçağ, 2015

Desteklenen Projeler

2017 - 2018

2017 - 2018

Kocaelili Alimler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

(Proje Özeti) (Proje Sonuç Raporu) Creative Commons License
Kaya A. , Gömbeyaz K. , Yavuz S. , Kahraman A.(Yürütücü), Ekşi A. , Çetres R. , et al.

2017 - 2017

2017 - 2017

Ailede Değerler Eğitimi ve Değerler Eğitiminde Ailenin Rolü

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Ekşi A. , Kahraman A. , YAVUZ S.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Kocaeli İlahiyat Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2006 - 2014

2006 - 2014

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2020

Kasım 2020

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

Kocaeli İlahiyat Dergisi

Diğer Dergiler

Kasım 2020

Kasım 2020

Toplumbilimleri Dergisi

Diğer Dergiler

Eylül 2020

Eylül 2020

Toplumbilimleri Dergisi

Diğer Dergiler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Kocaeli İlahiyat Dergisi

Diğer Dergiler

Nisan 2020

Nisan 2020

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2020

Mart 2020

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Diğer Dergiler

Aralık 2019

Aralık 2019

Toplumbilimleri Dergisi

Diğer Dergiler

Ekim 2019

Ekim 2019

Toplumbilimleri Dergisi

Diğer Dergiler

Eylül 2019

Eylül 2019

Toplumbilimleri Dergisi

Diğer Dergiler

Eylül 2017

Eylül 2017

Dini Araştırmalar

Diğer Dergiler

Ocak 2017

Ocak 2017

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD)

Diğer DergilerJüri Üyelikleri

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Hitit Üniversitesi

Nisan-2020

Nisan 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Kocaeli Üniversitesi

Şubat-2020

Şubat 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Bursa Uludağ Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Kocaeli Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Amasya Üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atanma - Kocaeli Üniv. İlahiyat Fak.

Kasım-2017

Kasım 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Kastamonu Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mart-2017

Mart 2017

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atanma - Kırıkkale Üniv. İslami İlimler Fak.

Şubat-2017

Şubat 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Hitit Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ağustos-2016

Ağustos 2016

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - Hitit Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ağustos-2016

Ağustos 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Sakarya Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Hitit Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü