Prof. SEFER YAVUZ


İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology of Religion

Metrics

Publication

25

Project

2

Thesis Advisory

6

Education Information

2002 - 2008

2002 - 2008

Doctorate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Turkey

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Dini Değerlerin Çalışma Hayatındaki Yeri: Sanayi İşçileri Üzerine Bir Araştırma (Çorum Örneği)

Ankara University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2002

2002

Postgraduate

Sabri F. Ülgener'e Göre "Din-İktisat Ahlakı" İlişkisi

Ankara University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Sociology of Religion

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Associate Professor

Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

2015 - 2016

2015 - 2016

Assistant Professor

Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

2010 - 2015

2010 - 2015

Assistant Professor

Hitit University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2008 - 2010

2008 - 2010

Research Assistant PhD

Hitit University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2007 - 2008

2007 - 2008

Research Assistant

Hitit University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2000 - 2007

2000 - 2007

Research Assistant

Gazi University

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Deputy Head of Department

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Dini Gruplar Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve SPSS Uygulamaları II

Undergraduate

Undergraduate

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Postgraduate

Postgraduate

Din Sosyolojisi Teorileri I

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve SPSS Uygulamaları I

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi

Doctorate

Doctorate

Tez Çalışması

Undergraduate

Undergraduate

DİN SOSYOLOJİSİ

Undergraduate

Undergraduate

Popüler Halk İnanışları

Undergraduate

Undergraduate

Dine Sosyolojik Yaklaşımlar

Postgraduate

Postgraduate

Din Sosyolojisi Teorileri II

Postgraduate

Postgraduate

TEZ ÇALIŞMASI

Postgraduate

Postgraduate

UZMANLIK ALAN DERSİ

Undergraduate

Undergraduate

Toplumsal Değişme ve Din

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Göçmenlerin Sosyo-Kültürel Uyumu ve Suriyeli Göçmenler

YAVUZ S.

Diyanet , pp.23-26, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

BAZI ALT KATEGORİLERİYLE SOSYAL SAPMA VE DİNDARLIKLAİLİŞKİSİ ÜZERİNE

YAVUZ S.

USOS-2017ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ18-24 Eylül 2017-ENDÜLÜS, 18 - 24 September 2017

2017

2017

CAFERİLERDE MEHDİ İNANCI VE GÜNÜMÜZDEKİ İZDÜŞÜMLERİ

YAVUZ S.

ULUSLARARASI MEHDİLİK SEMPOZYUMU, 29 - 30 September 2017

2013

2013

Toplum Tipolojileri Bakımından İbn Haldun ve Farabi

YAVUZ S.

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013

Books & Book Chapters

2020

2020

Siyaset ve Din, Ekonomi ve Din

KIRTEPE S., YAVUZ S.

in: Din Sosyolojisi, Güngör Özcan, Şimşek Rıdvan, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.309-336, 2020

2018

2018

Dini Gruplar

YAVUZ S.

in: Din Sosyolojisi, Osman Eyüpoğlu, Editor, Kırgızistan-Türkiye Manas Yayınları, 2018

2018

2018

Sabri Ülgener‟e Göre Ġnsan ve Zihniyeti

YAVUZ S.

in: Zihniyet ve Din Disiplinlerarası Zihniyet Çözümlemesi, Abdullah ÖZBOLAT, Asım YAPICI, Editor, Karahan, 2018

2015

2015

Çalışan Gençlik ve Dini Değerler

YAVUZ S., GÜNGÖR Ö., OKUMUŞ E., YILDIRIM A., ÖZDEN H. Ö., KILIÇ C., et al.

in: Çalışan Gençlik ve Değerler, Güngör, Özcan, Editor, Akçağ, 2015

Supported Projects

2017 - 2018

2017 - 2018

Kocaelili Alimler

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract) (Project Final Report) Creative Commons License
Kaya A., Gömbeyaz K., Yavuz S., Kahraman A.(Executive), Ekşi A., Çetres R., et al.

2017 - 2017

2017 - 2017

Ailede Değerler Eğitimi ve Değerler Eğitiminde Ailenin Rolü

Project Supported by Higher Education Institutions

Ekşi A., Kahraman A., YAVUZ S.

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

Kocaeli İlahiyat Dergisi

Publication Committee Member

2006 - 2014

2006 - 2014

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Assistant Editor/Section Editor

Scientific Refereeing

November 2020

November 2020

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2020

November 2020

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Journal Indexed in ESCI

November 2020

November 2020

Kocaeli İlahiyat Dergisi

Other Journals

November 2020

November 2020

Toplumbilimleri Dergisi

Other journals

September 2020

September 2020

Toplumbilimleri Dergisi

Other journals

May 2020

May 2020

Kocaeli İlahiyat Dergisi

Other Journals

April 2020

April 2020

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other journals

December 2019

December 2019

Toplumbilimleri Dergisi

Other journals

October 2019

October 2019

Toplumbilimleri Dergisi

Other journals

September 2019

September 2019

Toplumbilimleri Dergisi

Other journals

September 2017

September 2017

Dini Araştırmalar

Other journals

January 2017

January 2017

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD)

Other journalsJury Memberships

December-2020

December 2020

Doctorate

Doctorate - Hitit Üniversitesi

April-2020

April 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Kocaeli Üniversitesi

February-2020

February 2020

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi

September-2019

September 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Kocaeli Üniversitesi

July-2019

July 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Kocaeli Üniversitesi

June-2019

June 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Amasya Üniversitesi

February-2019

February 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Akademik Kadroya Atanma - Kocaeli Üniv. İlahiyat Fak.

November-2017

November 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - Kastamonu Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

March-2017

March 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Akademik Kadroya Atanma - Kırıkkale Üniv. İslami İlimler Fak.

February-2017

February 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - Hitit Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

August-2016

August 2016

Doctorate

Doktora Tez Savunma - Hitit Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

August-2016

August 2016

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - Sakarya Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2016

June 2016

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - Hitit Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü