Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of Covid-19 on ethical sensitivity

NURSING ETHICS, vol.28, no.7-8, pp.1124-1136, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Nurse Stress Scale (NSS): Reliability and validity of the Turkish version

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, vol.57, no.2, pp.443-454, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

5-YEAR RETROSPECTIVE ANALYSIS OF AMBULANCE DRIVING TECHNIQUES TRAINING FOR PARAMEDIC STUDENTS

hastane öncesi, vol.6, no.1, pp.51-68, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nursing Practices in the Prevention of Post-Operative Wound Infection in Accordance with Evidence-Based Approach

International Journal of Caring Sciences, vol.12, no.2, pp.1229-1235, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlılarda düşmelere yönelik multidisipliner yaklaşımlar

Smyrna Tıp Dergisi, vol.8, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment on Efficacy of Basic First Aid Training Provided toAcademic and Administrative Staff of a State University

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES, vol.7, pp.93-102, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Yaşlı Bireylerde Yaşanılan Yer ile Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, vol.2, pp.191-198, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hemşirelerin İş Stresi, İş Yükü, İş Kontrolü ve Sosyal Destek Düzeyi ile Tıbbi HatayaEğilimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

HEMAR-GHEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, vol.20, pp.11-22, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli (YADHM)’ne Göre Zihinsel Engelli Bireylerin Sorunları ve Hemşirelik

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.4, pp.148-154, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Yenilikçi Yaklaşımlar: Niteliksel Bir Çalışma

2. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2019

AORN 2017 GÜNCELLEMELERİ IŞIĞINDA EL HİJYENİ

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 15 - 17 November 2018

Küresel Isınmanın Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.1079-1085

AORN YÖNERGE UYGULAMASI: HASTAYA POZĠSYON VERME

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ TAM METİN KİTABI, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.115-118

The Healing Power of Preoperative Education In Patients Undergoing Cardiac Surgery

18th World Congress on Clinical Nursing and Practice, Praha, Czech Republic, 21 - 22 September 2018

Yaşlı Bireylerde Düşmenin Önlenmesine Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalar

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

Bir Devlet Hastanesinin Cerrahi Servislerinde Görev Yapan Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Duyarlılıklarının İncelenmesi

2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

Hemşirelerin İş Stresleri İle Tıbbi Hataya Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.

2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN İŞ KAZASI OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2017, pp.117-118

Hemşirelik bölümü öğrencilerinin staj yaptıkları hastanelerde edindikleri klinik uygulama deneyimleri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi

2. Uluslararası, 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.660-661

Hemşirelik öğrencilerinin ağrı ve ameliyat sonrası ağrı yönetimine ilişkin bilgileri

2. Uluslararası, 10. Uluısal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.670-671

HEMŞİRELERİN İŞ STRESLERİ İLE TIBBİ HATAYA EĞİLİMLERİARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.383-384

Bir devlet hastanesinin cerrahi servislerinde görev yapan hemşirelerin hasta hakları konusunda duyarlılıklarının incelenmesi

2. Uluslararası, 10. Uluısal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.552-553

TÜRKİYE’DE MEME KANSERLİ HASTALARIN ERKEN TANIYA İLİŞKİN FARKINDALIK DURUMLARI: LİTERATÜR TARAMASI

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.806-807 Sustainable Development

Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlık ve İşlev Durumunun İncelenmesi

VII. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu, 19 - 20 October 2016

Yaşlı Bireylerde Yaşanılan Yer ile Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişki

VII. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu, Antalya, Turkey, 19 - 20 October 2016

Robotik Cerrahide Hemşirelik

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 23 - 27 May 2012

Çankırı İl Merkezinde Çalışan Ameliyathane Hemşirelerinin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongres, Turkey, 05 May 2011 - 08 May 2014

Books & Book Chapters

Komorbidite Varlığında Baş-Boyun Rekonstrüktif Cerrahisi ve Bakım

in: Komorbid Hastalıklar ve Cerrahi Bakım, Bülbüloğlu Semra, Şimşek Yaban Züleyha, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.517-530, 2022

Ağrı, Ağrıya Yönelik Uygulamalar ve Hasta Bakımı

in: EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI I, Öztürk Nazan, Balmumcu Ayça, Ersungur Ecem, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.139-162, 2021

The Effect of Surgical Stress On Vital Signs And Nursing Care.

in: Vital Signs An Overview , Roy Abı Zeıd Daou,Josef Börcsök, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.1-173, 2020

Yaşlı Bireylerde Cinsellik

in: YAŞAM MODELİ DOĞRULTUSUNDA YAŞLI SAĞLIĞI, Şeyda Can, Editor, Vize yayıncılık, Ankara, pp.209-224, 2020

Yaşlı Bireylerde Hareket

in: YAŞAM MODELİ DOĞRULTUSUNDA YAŞLI SAĞLIĞI, Şeyda Can, Editor, Vize yayıncılık, pp.183-194, 2020

Evaluation of the Sensitivity of theNurses Working in Surgical Services of aPublic Hospital to Patient Rights

in: ADVANCES IN HEALTH AND NATURAL SCIENCES, Burcu YÜKSEL, Mustafa Sencer KARAGÜL, Editor, Nova Science Publishers, Inc., pp.223-242, 2018

THE ENHANCED RECOVERY AFTERSURGERY PROTOCOL ANDTHE ROLE OF SURGICAL NURSES

in: ADVANCES IN HEALTH AND NATURAL SCIENCES, Burcu YÜKSEL, Mustafa Sencer KARAGÜL, Editor, Nova Science Publishers, Inc, pp.65-82, 2018