Dr.Öğr.Üyesi

SELMA KAYHAN TUNALI


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık Ana Sanat Dalı

Eğitim Bilgileri

2006 - 2011

2006 - 2011

Sanatta Yeterlik

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalı, Türkiye

2002 - 2004

2002 - 2004

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalı, Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Sanatta Yeterlik

Yiyeceğe dayalı satış çevrelerinde sosyo-kültürel etmenlere bağlı değişimlerin mekansal yansımaları: 1980 sonrası Kadıköy Çarşı örneği

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalı

Araştırma Alanları

Mimarı Tasarım

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Traces of the Anatolian Housing Culture in the Balkans: A Comparative Analysis”

KAYHAN TUNALI S.

Turkish Studies, cilt.3, sa.15, ss.1921-1944, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

The Traces Of The Anatolian Heritage In The Balkans Traditional Houses Of Bulgaria

KAYHAN TUNALI S. , ALİK B.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 15. International Conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration, 22 - 24 Ekim 2019

2019

2019

The Traces Of The Anatolian Heritage In The Balkans Traditional Houses Of Bulgaria”

KAYHAN TUNALI S. , ALİK B.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 15. International Conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration, Edirne, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2019

2017

2017

Toplumsal ve Mekansal Aidiyet: Suadiye Kadıköy Örneği Üzerinden İrdelemeler

TURGUT H., KAYHAN TUNALI S.

Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 10. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 27 - 28 Nisan 2017

2016

2016

Kentsel Dönüşüm Bağlamında Toplumsal ve Mekansal Bağlılık ve Aidiyet

TURGUT H., KAYHAN TUNALI S.

IAPS –Kültür ve Mekan Toplantıları, Ulusal Sempozyum 3, Özyeğin Üniversitesi, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2016

2012

2012

Mekan Yer Ekseninde Anlam ve Yere Bağlılık: İstanbul Gülensu Mahallesi Örneği

AKBALIK E., KAYHAN TUNALI S.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası II. Sanat ve Tasarım Kongresi, 19 Ekim 2012 - 21 Ekim 2016

2014

2014

In The Archıtecture And Desıgn Educatıon (Turkey As An Example)

KAYHAN TUNALI S. , ÖZTEKİN K.

2nd Internationel Scientific Forum Tirane/ Albania, 11 - 12 Aralık 2014

2014

2014

Adobe Structures as Our Cultural Heritage and Their Features

KAYHAN TUNALI S.

2nd Mediterranean Interdisciplinary Forum On Socialand Humanities, Mıfs Almeria, Spain, 26 - 28 Kasım 2014

2014

2014

Küreselleşme Kavramı ve Tüketimin Mekan Kültürüne Etkileri

KAYHAN TUNALI S. , ÖZTEKİN K.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, 20 - 25 Ekim 2014

2011

2011

İç Mimari Tasarımlarında İnsanlığın Geçmişindeki Renkleri Günümüzden Geleceğe Taşımak

KAYHAN TUNALI S.

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Dün Bugün Gelecek, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011

2014

2014

Sosyo Kültürel Değişimlerin Kent Merkezlerine Yansımaları Tarihi Kadıköy Semt Çarşısı

KAYHAN TUNALI S.

26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi “Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek”, 3 - 05 Nisan 2014

2013

2013

Kültür Endüstrisinin Mekana Yansıması

KAYHAN TUNALI S. , BAŞAYTAÇ A. H.

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, I. Uluslar arası Sanat Sempozyumu “ Sanat Tasarım ve Manipülasyon”, 21 - 23 Kasım 2013

2013

2013

Bir Kent Mekanın Oluşumunda Endüstriyel Boyut ve Mekan Kurgusu

BAŞAYTAÇ A. H. , KAYHAN TUNALI S.

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, I. Uluslar arası Sanat Sempozyumu “ Sanat Tasarım ve Manipülasyon”, 21 - 23 Kasım 2013

2013

2013

Çağdaş Kültürde Küreselleşme ve Popüler Kültür

KAYHAN TUNALI S.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. Uluslar arası Öğrenci Trienali”, 3 - 07 Haziran 2013

2013

2013

Mekansal Kurguda Endüstriyel Boyut Kent İmajı ve Endüstriyel Kurgu

BAŞAYTAÇ A. H. , KAYHAN TUNALI S.

3. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu MSGSÜ, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2013

2011

2011

Bir Görsel Sanatlar Alanı Olarak İç Mimari ve Günümüzdeki Dar Boğazları

KAYHAN TUNALI S.

I. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara/ Türkiye, 17 - 21 Ekim 2011

2011

2011

Sanatta Estetik ve Yöresellik Açısından Estetik Kuralları

KAYHAN TUNALI S. , BAŞAYTAÇ A. H.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Sanat/Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu, 19 - 21 Ekim 2011

2008

2008

Mekanda Grafik Tasarım Kullanımı

BAŞAYTAÇ A. H. , KAYHAN TUNALI S. , YÜKSEL Ş.

1. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu MSGSÜ, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2008