Asst. Prof. SELMA KAYHAN TUNALI


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık

İç Mimarlık Ana Sanat Dalı


Research Areas: Architectural Design

Education Information

2006 - 2011

2006 - 2011

Competence In Art

Marmara University, Institute Of Fine Arts, Interior Design Art Major, Turkey

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Fine Arts, Interior Design Art Major, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Undergraduate

Kocaeli University, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık, Turkey

Dissertations

2011

2011

Competence In Art

Yiyeceğe dayalı satış çevrelerinde sosyo-kültürel etmenlere bağlı değişimlerin mekansal yansımaları: 1980 sonrası Kadıköy Çarşı örneği

Marmara University, Institute Of Fine Arts, Interior Design Art Major

Research Areas

Architectural Design

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Kocaeli University, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Maltepe University, Faculty Of Archıtecture And Desıgn, Department Of Interıor Archıtecture

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

The Traces Of The Anatolian Heritage In The Balkans Traditional Houses Of Bulgaria

KAYHAN TUNALI S. , ALİK B.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 15. International Conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration, 22 - 24 October 2019

2019

2019

The Traces Of The Anatolian Heritage In The Balkans Traditional Houses Of Bulgaria”

KAYHAN TUNALI S., ALİK B.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 15. International Conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration, Edirne, Turkey, 22 - 24 October 2019

2017

2017

Toplumsal ve Mekansal Aidiyet: Suadiye Kadıköy Örneği Üzerinden İrdelemeler

TURGUT H., KAYHAN TUNALI S.

Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 10. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 27 - 28 April 2017

2016

2016

Kentsel Dönüşüm Bağlamında Toplumsal ve Mekansal Bağlılık ve Aidiyet

TURGUT H., KAYHAN TUNALI S.

IAPS –Kültür ve Mekan Toplantıları, Ulusal Sempozyum 3, Özyeğin Üniversitesi, Turkey, 15 - 16 December 2016 Sustainable Development

2012

2012

Mekan Yer Ekseninde Anlam ve Yere Bağlılık: İstanbul Gülensu Mahallesi Örneği

AKBALIK E., KAYHAN TUNALI S.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası II. Sanat ve Tasarım Kongresi, 19 October 2012 - 21 October 2016

2014

2014

In The Archıtecture And Desıgn Educatıon (Turkey As An Example)

KAYHAN TUNALI S. , ÖZTEKİN K.

2nd Internationel Scientific Forum Tirane/ Albania, 11 - 12 December 2014

2014

2014

Adobe Structures as Our Cultural Heritage and Their Features

KAYHAN TUNALI S.

2nd Mediterranean Interdisciplinary Forum On Socialand Humanities, Mıfs Almeria, Spain, 26 - 28 November 2014

2014

2014

Küreselleşme Kavramı ve Tüketimin Mekan Kültürüne Etkileri

KAYHAN TUNALI S. , ÖZTEKİN K.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, 20 - 25 October 2014

2011

2011

İç Mimari Tasarımlarında İnsanlığın Geçmişindeki Renkleri Günümüzden Geleceğe Taşımak

KAYHAN TUNALI S.

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Dün Bugün Gelecek, Turkey, 27 - 29 April 2011

2014

2014

Sosyo Kültürel Değişimlerin Kent Merkezlerine Yansımaları Tarihi Kadıköy Semt Çarşısı

KAYHAN TUNALI S.

26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi “Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek”, 3 - 05 April 2014

2013

2013

Kültür Endüstrisinin Mekana Yansıması

KAYHAN TUNALI S. , BAŞAYTAÇ A. H.

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, I. Uluslar arası Sanat Sempozyumu “ Sanat Tasarım ve Manipülasyon”, 21 - 23 November 2013

2013

2013

Bir Kent Mekanın Oluşumunda Endüstriyel Boyut ve Mekan Kurgusu

BAŞAYTAÇ A. H. , KAYHAN TUNALI S.

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, I. Uluslar arası Sanat Sempozyumu “ Sanat Tasarım ve Manipülasyon”, 21 - 23 November 2013

2013

2013

Çağdaş Kültürde Küreselleşme ve Popüler Kültür

KAYHAN TUNALI S.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. Uluslar arası Öğrenci Trienali”, 3 - 07 June 2013

2013

2013

Mekansal Kurguda Endüstriyel Boyut Kent İmajı ve Endüstriyel Kurgu

BAŞAYTAÇ A. H. , KAYHAN TUNALI S.

3. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu MSGSÜ, İstanbul, Turkey, 3 - 05 April 2013

2011

2011

Bir Görsel Sanatlar Alanı Olarak İç Mimari ve Günümüzdeki Dar Boğazları

KAYHAN TUNALI S.

I. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara/ Türkiye, 17 - 21 October 2011

2011

2011

Sanatta Estetik ve Yöresellik Açısından Estetik Kuralları

KAYHAN TUNALI S. , BAŞAYTAÇ A. H.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Sanat/Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu, 19 - 21 October 2011

2008

2008

Mekanda Grafik Tasarım Kullanımı

BAŞAYTAÇ A. H. , KAYHAN TUNALI S. , YÜKSEL Ş.

1. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu MSGSÜ, İstanbul, Turkey, 22 - 24 April 2008

Books & Book Chapters

2021

2021

WINDOWS: EYES OF THE RESIDENCE

KAYHAN TUNALI S., DEMİRARSLAN D.

in: HOUSING ARCHITECTURE AND DESIGN FROM TH PAST TO THE FUTURE, Deniz Demirarslan, Selma Kayhan Tunalı, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.117-144, 2021