Education Information

Education Information

  • 1987 - 1992 Doctorate

    Marmara Üniversitesi, Turkey

  • 1985 - 1987 Post Graduate

    Marmara Üniversitesi, Turkey

  • 1981 - 1985 Under Graduate

    Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey