Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çocuklarla Felsefe Üzerine Bir İnceleme

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.17, pp.45-66, 2019 (Other Refereed National Journals)

Emeğin ve Değerin Toplumsal Niteliği

Felsefelogos, no.71, pp.81-97, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbrahim’in Yolculuğu: İmana İlişkin Felsefi Bir Sorgulama

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.26, pp.13-26, 2018 (Other Refereed National Journals)

Toplumsal Bir Muhalefet Tarzı Olarak Gülme

BEYTULHIKME, no.8, pp.303-317, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Laughter as a Form of Social Opposition

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.8, no.1, pp.303-317, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Tin ve Ten Karşıtlığı: Cinsel Suçluluk Teması

Felsefelogos, no.67, pp.109-132, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Machiavelli’de Olumsuz İnsan Doğası Kavrayışı ve Politik Değer’İn Tanımı

Felsefelogos, no.65, pp.129-143, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Political Function of Tales: The Case of Arabian Nights

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.6, no.2, pp.205-226, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Masalların Politik İşlevi: Binbir Gece Masalları Örneği

Beytülhikme, no.6, pp.205-226, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Totem ve Suç

VI. International Multidiciplinary Congress of Eurasia, 4 - 06 September 2018 Sustainable Development

Marx ve Camus: Yabancılaşmaya İlişkin Bir Sorgulama

1st Eurasian Conference on Language Social Sciences, 22 - 24 May 2017

A Debate on Justice in the Pivot of Conceptualization ofHuman Nature Michel Foucault and Noam Chomsky

ICHACS Intarnational Conference on Humanities and Cultural Studies, PRAG, Czech Republic, 6 - 10 November 2016, pp.336-340

Kadın Emeği ve Üretken Emek Tartışması : Bedenimizin Emeği Elimizin İşi Kavramsallaştırmasında Kadın Emeği

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Multidisiplinler Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009

Yüzün Etik Talebi Karşısında Kısmi Yadsıma ve Şiddet

Kocaeli Üniversitesi V. Uluslararası Felsefe Konferansı- ŞİDDET, Turkey, 10 - 12 May 2007

Books & Book Chapters

Değer Sorunu Ekseninde John Locke’un Siyaset Felsefesi

in: Sivil Toplum, Siyasal Sistem ve Siyasal Yönetim, Mustafa TALAS , Erdem HİLAL, Editor, İksad Publishing House, pp.194-236, 2018

Adalet Kavrayışı Üzerinden Aristoteles’in Maddi Değer- ”Para” Tartışması

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri, Ali Acaravcı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.33-42, 2018

The Theme of Education and the Concept of School in Philosophy

in: Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences- II, , Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.439-448, 2018

A Modern Discussion on Hegemony on The Axis of Value Problem: A Conceptual Analysis of Value

in: Developments in Social Science, Efe Recep, Rositsa Penkova, Jan A. Wandt, Saparov Koat, Berdanov Saraz, Editor, St Kliment Ohridski University Press, 2017

Kişilik Çatışması ve Piyasa İdeolojisi

in: Toplumsal Üzerine Yeni Perspektifler, Armağan Öztürk, Editor, Dipnot Yayınları, Ankara, pp.163, 2010

Üretken Emek ve Sermaye Birikimi Karşısında Kadın

in: Felsefelogos (Cinsiyetçilik), Sinan Özbek, Editor, Fesatoder Yayınları, pp.7-19, 2010

Kant’ta Yöntem Sorunu Olarak Eleştiri Süreci

in: Felsefelogos, Sinan Özbek, Editor, Fesatoder Yayınları, pp.57-64, 2008

Kötülük Problemi ve Tanrı Kavramı

in: Felsefelogos (Korkunun Felsefesi), Sinan Özbek, Editor, Bulut Yayınevi, pp.173-179, 2003