Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Vicdan Stresi Ölçeği’ nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.7-11, 2020 (Other Refereed National Journals)

Vicdan Algısı Ölçeği’ nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.3, pp.148-153, 2019 (Other Refereed National Journals)

“Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeği”nin Türkçe’ye Uyarlanmasi Ve Faktör Analizi

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.11-15, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sexual Problems in Women with Cancer

Journal of Academic Research in Nursing, vol.5, pp.156-162, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Doğum Ağrısının Doğası ve Mekanizması

Turkiye Klinikleri Obstetric-Women’xxs Health and Diseases Nursing - Special Topics, vol.1, no.3, pp.1-5, 2015 (Other Refereed National Journals)

Doğumda Mahremiyet

Turkiye Klinikleri Obstetric-Women’s Health and Diseases Nursing - Special Topics, vol.1, no.3, pp.15-19, 2015 (Other Refereed National Journals)

Perception of Privacy in Perinatal Services

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, vol.4, no.1, pp.26, 2014 (Other Refereed National Journals)

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi: Genital Akıntılar.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.5, no.1, pp.34-40, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadınların Regl Dönemlerinde Hijyenik Ped İle İlgili Alışkanlıkları

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 03 May 2021

Merhamet Değerini Yeniden Keşfediyoruz: Doğumhanede Çalışan Ebeler ve Merhamet Düzeyleri

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2019, pp.108

Merhamet Değerini Yeniden Keşfediyoruz: Ebelik ve Merhamet

5. Uluslararası 6.Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019

Merhamet Değerini Yeniden Keşfediyoruz: Ebelik ve Merhamet

5. Uluslararası 6.Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019

Sosyal Medya Kullanıcılarının Dismenore İle Başetme Yöntemleri

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.404-412

Kanser Hastalarında Hastalık Algısı

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.318-328 Sustainable Development

Sağlık Bakım Hizmetlerinde Vicdan Algısı

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE EĞİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.361-367

Ebelerde Meslek Hastalıkları ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Sosyal Blilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.536-546

VİCDAN STRESİ ÖLÇEĞİ’ NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİĞİ

2.Uluslararası - 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.1384

Görücü Usulü Evliliklerin Kadın Yaşantısına Etkileri

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017

Polikistik Over Sendromu

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2016

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE EBELİK YAKLAŞIMI

7.ULUSAL 3.ULUSLARARASI EBELİK ĞRENCİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Doğuma Hazırlık Dersinin Kazandırdıkları: Niteliksel Bir Çalışma.

6. ulusal ve 2. Uluslararası ebelik öğrencileri kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Doğuma Hazırlık Dersinin Kazandırdıkları: Niteliksel Bir Çalışma

6. ULUSAL 2.ULUSLARARASI EBELİK ĞRENCİLERİ KONGRESİ, 27 - 30 April 2015

DOĞUMA HAZIRLIK DERSİNİN KAZANDIRDIKLARI NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

2.Uluslararası &6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Astımlı Çocukların Astım Hakkında Duygu ve Düşünceleri Kalitatif Çalışma

Halk Sağlığı Günleri 2. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 18 May 2012

Enürezis Şiddet İlişkisi Kalitatif Çalışma

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012

Evaluation of Perinatology Nursing Certificate Program

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.1130-1134 Sustainable Development identifier

Kadınların Jinekolojik Kanserler Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

5. Ulusal Öğrenci Hemşireleri Kongresi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Turkey, 20 - 21 April 2006 Sustainable Development

Postpartum Dönemde Sosyal Desteğin Öz-Bakım Gücüne Etkisi

4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2005