Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ENTROPİ YÖNTEMİ VE MULTIMOORA YÖNTEMİ İLE GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNİN YAŞANABİLİRLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

Journal of Institute of Economic Development and Social Researches, vol.10, no.30, pp.25-41, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

KURUMSAL KÜLTÜR BAŞARISINI VE KURUMSALLAŞMA BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SWARA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS (SMART) Journal, vol.7, no.54, pp.3590-3601, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

KURUMLARDA İÇ DENETİM BİRİMİNİN BAŞARISININ SWARA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEA STUDIES) Journal, vol.7, no.36, pp.1064-1072, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ CRITIC-MOORA ÖNEM KATSAYISI YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.8, no.77, pp.3124-3136, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

KOMPOZİT SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SWARA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), vol.7, no.91, pp.5408-5420, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimini Etkileyen Faktörlerin Önem Sıralamalarının SWARA ve Copeland Yöntemleri ile Belirlenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.14, no.3, pp.899-924, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

SWARA ve COPELAND Yöntemleri ile Global Tedarik Zinciri Yönetimini Etkileyen Faktörlerin Önem Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.4, pp.83-104, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

BASKETBOL TAKIMLARININ TEKNİK PERFORMANSLARININ CRITIC-MOOSRA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.29, pp.3848-3859, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MOBİL TİCARETİN İSTATİSTİKSEL ANALİZLER VE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE DEĞERLENDİRMESİ

The Journal of International Social Research, vol.11, no.60, pp.1172-1182, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bulut Bilişim sorunlarının önem düzeyleri üzerine bir inceleme

İNTERNET UYGULAMALARI VE YÖNETİMİ, vol.6, no.1, pp.33-51, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yönetim Bilişim Sistemleri Disiplininin Türkiye deki Mevcut Durumu Üzerine Bir İnceleme

Journal of Higher Education and Science/Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.5, no.2, pp.136-147, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Measures for Cloud Computing Effectiveness Assessment

International Journal of Cloud Applications and Computing (IJCAC), vol.4, no.3, pp.20-43, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cloud Computing Effectiveness Assessment

International Journal of Cloud Computing and Services Science (IJ-CLOSER), vol.2, no.4, pp.226-248, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation about Information Systems Outsourcing and Outsourcing Decision

International Journal of Business and Management Studies, vol.2, no.2, pp.73-79, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Termoplastik Tüketimi ile Sanayi Sektörleri Üretimi Arasındaki İlişkinin Analizi

Plastik & Ambalaj Teknolojisi, no.73, pp.122-128, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ENTROPİ YÖNTEMİ İLE ÜLKELERİN İŞLETME VE EKONOMİK PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİN ÖNEM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

III. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, Ankara, Turkey, 04 December 2021, pp.304-309

CRITIC YÖNTEMİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİN ÖNEM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 24 November 2021, pp.329-336

Talaşlı imalatta Kullanılan Kesici Takımların Üretim ve Satış Performansını Etkileyen Faktörlerin SWARA Yöntemi ile Değerlendirilmesi

4th International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.824-829

Makyaj Malzemesi Ürünü Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Düzeylerinin SWARA Yöntemi ile Değerlendirilmesi

4th International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.886-892

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Seçim Mülakatında Kabul Kriterlerine İlişkin Önem Düzeylerinin SWARA Yöntemi ile Belirlenmesi

International Marmara Sciences and Social Sciences Congress (Autumn 2019), Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.481-487

Havayolu Taşımacılığı Sektörünün İnovasyon Ölçütleri Açısından GRİ İlişkisel Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2019 AUTUMN, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.655-665

ARAS Yöntemi ile Konut Seçimi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2019 AUTUMN, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.47-57

ARAS Yöntemi ile Kombi Seçimi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2019 AUTUMN, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.58-68

PROMETHEE YÖNTEMİ İLE FORKLİFT SEÇİMİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019

Akıllı Saat Markalarının MOORA Oran Yöntemiyle Seçimi

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018

İçme Suyu Markalarının MOORA Oran Yöntemi ve MOORA Referans Noktası Yaklaşımıyla Seçimi

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018

Havalimanlarının MOORA Oran Yöntemi ve MOORA Referans Noktası Yaklaşımıyla Sıralama Değerlendirmesi

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018

CRITIC-MOOSRA YÖNTEMİ İLE ÇAMAŞIR MAKİNESİ SEÇİMİ

International Congress of Management, Economy and Policy 2018-ICOMEP’2018 Autumn, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018

CRITIC-TOPSIS YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2018 Autumn-ICOMEP’18-Autumn, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018

MOORA-Oran Yöntemiyle 2016-2017 Sezonunda Türkiye Futbol Süper Liginde Yer AlanTakımların Performans Değerlendirmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2018), Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018

Cep Telefonu Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Düzeylerinin SWARA ve COPELAND Yöntemleri ile Değerlendirilmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2018), Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018

SUSTAINABLE SUPPLIER SELECTION

3rd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2018), Üsküp, Macedonia, 7 - 11 August 2018

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: A LITERATURE SURVEY

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), BALIKESİR/BANDIRMA, Turkey, 27 - 28 June 2018

GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: CRITICAL SUCCESS FACTORS AND THEIR IMPACT THROUGH A LITERATURE SURVEY

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir/Bandırma, Turkey, 27 - 28 June 2018

Evaluation of Mobile Commerce in terms of Mobile Commerce Applications and Customer Loyalty

4th International Conference on Business and Economics Studies, 8 - 10 December 2017

Economic and Technical Assessment of Cloud Computing

CLOSER2012-2nd International Conference on Cloud Computing and Services Science, Porto, Portugal, 18 - 21 April 2012, pp.167-172

Evaluation of Information Technology Outsourcing in Terms of Financial Motivation

The Fifth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Cambridge, Canada, 2 - 05 August 2010

Veri Zarflama Analizi ve Stokastik Sınır Analizinin Karşılaştırılması 2006 Dünya Kupası Futbol Takımlarının Performansları Üzerine Bir İnceleme

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi (YAEM 2010), İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2010, pp.73-74

New Technologies in eLearning Creative Tools of Web 2 0 and Semantic Web

Third International Conference on Innovations in Learning for the Future (Future-learning 2010), İstanbul, Turkey, 10 - 14 May 2010, pp.111-116

IT Outsourcing Success and Strategic Motivation

European and Mediterranean Conference on Information Systems 2009 (EMCIS2009), İzmir, Turkey, 13 - 14 July 2009, pp.1-12

FINANCIAL MOTIVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING

3rd International Conference on Innovation, Technology and Knowledge Economics, Ankara, Turkey, 24 - 26 June 2009

Books & Book Chapters

Ranking Through MOORA Ratio Method: An Application for Selection of Smart Watch Brands

in: A Critical Review of Social Sciences:Contemporary Issues, Doğa Başar Sarıipek, Bora Yenihan, Valentina Franca, Editor, Frontpage Publications Limited, Londrina, pp.3-9, 2019

Chapter 12: Measures for Cloud Computing Effectiveness Assessment

in: Web Based Services Concepts Methodologies Tools and Applications, Khosrow-Pour Mehdi, Clarke Steve, Jennex Murray, Becker Annie, Anttiroiko Ari-Veikko , Editor, IGI GLOBAL, pp.251-271, 2016

Chapter 86: User Acceptance of eGovernment Services: Analysis of Users' Satisfaction Level Based on Technology Acceptance Model

in: Public Affairs and Administration Concepts Methodologies Tools and Applications, Khosrow-Pour Mehdi,Clarke Steve,Jennex Murrey E.,Becker Annie, Anttiroiko Ari-Veikko , Editor, IGI GLOBAL, pp.1684-1697, 2015

A New Automatic Teller Machine (ATM) Proposal through the Analysis of ATMs of Three Banks

in: Human Computer Interaction Interacting in Various Application Domains, Jacko Julie, Editor, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, pp.641-650, 2009