Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ekip Çalışmasına Dayalı Öğrenme Yöntemi İle Yürütülen Ders Uygulamalarının Geliştirilmesi.

4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21 - 23 May 2015, vol.1, pp.417-420

Kocaeli Sanayi Kuruluşlarının Iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi,

4. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı, 13 - 17 October 2005

Metrics

Publication

8