Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2011 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2009 - 2011 Araştırma Görevlisi

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2002 - 2009 Araştırma Görevlisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2011 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2013 - 2016 Dekan Yardımcısı

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Temel Biyofizik I

 • Yüksek Lisans Biyomoleküler Etkileşmeler

 • Lisans Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma

 • Lisans Genel Biyoloji ı

 • Yüksek Lisans Biyolojide Spektroskopi Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Yapay Membranlar Liposomlar ve Biyolojide Uygulamaları

 • Lisans Genetik Lab.

 • Lisans Genetik I

 • Lisans GENEL BİYOLOJİ

 • Yüksek Lisans YAPAY MEMBRANLAR, LİPOSOMLAR VE BİYOLOJİDE UYGULAMALARI

 • Lisans TEMEL BİYOFİZİK