Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2011 - 2018 Assistant Professor

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2009 - 2011 Research Assistant

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2002 - 2009 Research Assistant

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü

Managerial Experience

 • 2011 - Continues Head of Department

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2013 - 2016 Vice Dean

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Courses

 • Under Graduate Temel Biyofizik I

 • Post Graduate Biyomoleküler Etkileşmeler

 • Under Graduate Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma

 • Under Graduate Genel Biyoloji ı

 • Post Graduate Biyolojide Spektroskopi Yöntemleri

 • Post Graduate Yapay Membranlar Liposomlar ve Biyolojide Uygulamaları

 • Under Graduate Genetik Lab.

 • Under Graduate Genetik I

 • Under Graduate GENEL BİYOLOJİ

 • Post Graduate YAPAY MEMBRANLAR, LİPOSOMLAR VE BİYOLOJİDE UYGULAMALARI

 • Under Graduate TEMEL BİYOFİZİK