Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

IgA nefropatisi ve Hodgkin lenfoma birlikteliği”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Mayıs 2018