Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IMPROVING THE QUALITY OF STUDENT QUESTIONS IN PRIMARY SCIENCE CLASSROOMS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.17, ss.800-811, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of the type of achievement grouping on students' question generation in science

AUSTRALIAN EDUCATIONAL RESEARCHER, cilt.42, ss.429-441, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkish Adaptation of Technological Pedagogical Content Knowledge Survey for Elementary Teachers

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, ss.302-306, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Science Achievement in TIMSS Cognitive Domains Based on Learning Styles

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.13, ss.97-114, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigating Pre-service Taechers' Beliefs about Classroom Discipline

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, ss.885-890, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ASSESSING THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STRATEGIES AND SCIENCE ACHIEVEMENT AT THE PRIMARY SCHOOL LEVEL

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.12, ss.525-534, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multilevel Effects of Student and Classroom Factors on Elementary Science Achievement in Five Countries

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, cilt.32, ss.1337-1363, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlk Okuma Yazma ve Türkçe Öğretimi İle İlgili Tezlerin İncelenmesi

Turkish Studies, cilt.15, ss.443-456, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyon İçeren ve İçermeyen 5E Modeli’nin Öğrencilerin Başarı ve Tutumuna Etkisi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.26, ss.171-179, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENT AWARENESS OF ROUTINE AND NON-ROUTINE QUESTIONS AND ACHIEVEMENT

International Educational Scientific Research Journal, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Analysis of the Studies on Non-Routine Problems

Journal of Science and Mathematics Education, cilt.12, ss.25-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Analysis of Experimental and Descriptive Studies on the Effectiveness of Distance Learning in Turkey

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.26-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EARLY CHILDHOOD SCIENCE EDUCATION TRENDS INTURKEY: WHERE FROM? WHERE TO?

People: International Journal of Social Sciences, cilt.3, ss.398-411, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-Service Teachers’ Use of Dynamic Discourse Variables During Classroom Teaching

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.82-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Memnuniyeti İle Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.577-590, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design of a Composite Drive Shaft for a Heavy Weight Vehicle

The Romanian Journal of Automotive Engineering, cilt.22, ss.63-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesinde Müzik ve Hareketin Öğrenme Üzerindeki Etkisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.463-480, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de İlkokul Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Alaninda Yapilan Ve Ulusal İndeksli Dergilerde Yayinlanan Araştirmalara Yönelik Bir İnceleme

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.251-264, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Ders Anlatımlarının Değerlendirilmesinde Farklı Değerlendirmeciler Arası İlişkiler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.146-158, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitsel oyunlar ile desteklenmiş fen öğretiminin ilkokul öğrencilerinin akademik başarısına etkisi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, ss.329-342, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preservice Teachers Constructivist Teaching Scores Based on Their Learning Styles

Australian Journal of Teacher Education, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Dynamic Variables of Science Classroom Discourse in Relation to Teachers Instructional Beliefs

The Australian Journal of Teacher Education, cilt.39, ss.56-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Examining question type and the timing of IRE pattern in elementary science classrooms

International Journal of Human Sciences, cilt.11, ss.621-641, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavram Karikatürlerinin Bilgiyi Sorgulatarak Öğrenmeyi Derinleştirmesine Etkisi 7 Sınıf Işık Ünitesi Örneği

Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları, ss.150-155, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Capturing parents individual and institutional interest toward involvement in science education

Journal of Science Teacher Education, cilt.21, ss.825-841, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The effects of kindergarten experiences on children s elementary science achievement

İlköğretim Online, cilt.8, ss.978-987, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Early Childhood Science Education Trends in Turkey: Where from? Where to?

14th International Conference on Teaching, Education and Learning, 23 - 24 Mayıs 2017

Pre service Teachers Use of Dynamic Discourse VariablesDuring Classroom Teaching

International Social Sciences and Education Research Conference, 15 - 17 Eylül 2016

Fen Öğretimi Etkinliklerine İlişkin Farkındalık Düzeyi Algılanan Etkililik Düzeyi ve Derste Ayrılan Zaman

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 21 Mayıs - 23 Ocak 2015

Understanding of Basic Science Concepts Does Taking More Science Courses Matter

5. World Conference on Educational Sciences, 5 - 08 Şubat 2013

İlkokul Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler alanında 2000 2013 yılları arasında yapılan araştırmalar

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014

THE PERCENTAGE OF CD44-/CD24-/LIN- CELLS IN PRIMARY BREAST TUMORS AND CORRELATION BETWEEN PROGNOSTIC FACTORS

37th Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology (ESMO), Vienna, Avusturya, 28 Eylül - 02 Ekim 2012, cilt.23, ss.110-111

Kitap & Kitap Bölümleri

Fen Eğitiminde Güncel Konular

Fen Eğitiminde Kavram Öğretimi, Özgür Taşkın, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.233-256, 2017

Çocuk Bilim ve Teknoloji

Fen Bilimleri İçeriği ve Bilimsel Süreç Becerileri, Evrim Genç Kumtepe, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.86-110, 2017

Çocuk Bilim ve Teknoloji

Fen Öğretimindeki Temel Kuram, Yaklaşım ve Yöntemler, Evrim Genç Kumtepe, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.112-137, 2016