Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tİ-base Abutmentlar ile Protetik Rehabilitasyon: 3 Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

Aşırı Kron Harabiyeti Olan Dişlerin CAD/CAM ile Rehabilitasyonu

Türk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019 Sustainable Development