Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ATTITUDES OF INDIVIDUALS ABOUT USING CRYPTOCURRENCIES: EVIDENCE FROM TURKEY

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.42, pp.1122-1146, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

GETİRİ FARKI İLE SANAYİ ÜRETİMİ ARASINDA NEDENSELLİK ANALİZİ

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.107-125, 2021 (Other Refereed National Journals)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemiyle Portföy Yatırım Tercihi Üzerine Bir Uygulama

Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, vol.22, no.1, pp.145-162, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Dijital Finansal Okuryazarlık ve Bireylerin Finansal Teknoloji Kullanma Konusundaki Tutumları

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.867-889, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yatırımcı Duyarlılığının Pay Senedi Fiyatı Üzeindeki Etkisi:BIST de Bir Uygulama

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.443-454, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Finansman Olanağı: Kitle Fonlama

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.4, pp.497-521, 2017 (National Refreed University Journal)

İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin İşletme Kârlılığı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, pp.1-16, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bilgi Manipülasyonu Yapılan Finansal Tabloların Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

Eurasian Business Economics Journal, vol.1, no.1, pp.237-246, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşletmelerde Kredi Derecelendirme Borsa İstanbul Bilişim Endeksi Üzerine Bir Uygulama

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, pp.106-121, 2016 (Other Refereed National Journals)

Hane Halkının Finans Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Kocaeli nde Bir Araştırma

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, no.67, pp.101-116, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışma Sermayesi Yönetiminin İşletme Karlılığı Üzerine Etkisi

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, no.2, pp.16-28, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kadın ve Erkek Girişimciye Ait İşletmelerin Finansal Performans ve Büyümesinin Karşılaştırılması

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-10, 2014 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk İle Finansal Performans Arasındaki İlişki

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.11-20, 2014 (Other Refereed National Journals)

Investors Purchasing Behaviour via a Behavioural Finance Approach

International Journal of Business and Management, vol.6, no.7, pp.147-152, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Pay Senedi Fiyatlarının Tahmin Edilebilirliği: Kaos Kuramı Yaklaşımı

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.43, pp.237-243, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri İle AR-GE Yatırımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 April 2018, vol.10, pp.1413-1419

İşletmelerde Kar Payı Dağıtım Politikasını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, Turkey, 07 May 2015, pp.1039-1042 Sustainable Development

Küreselleşme ve E Finans Kocaeli İçin Bir Anket Çalışması

Erzurum 16.Finans Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 October 2012, pp.235-262

”KÜRESELLEŞME ve E-FİNANS: KOCAELİ İÇİN BİR ANKET ÇALIŞMASI””

16. Finans Sempozyumu-Erzurum, Turkey, 10 - 13 October 2012, pp.235-262

Portfolio Optimization with Black Litterman Model An Application About Istanbul Stock Exchange Kocaeli City Index

International Conference on Mathematical Finance and Economics, İstanbul, Turkey, 6 - 08 June 2011, pp.289-307 Creative Commons License

The Affects of 2008 Financial Crisis on Corporates Credit Ratings An Application with Analitical Hierarchy Process

International Conference of Political Economy Crisis & Development, Konya, Turkey, 16 September 2010, pp.1-31

Real Options in Strategic Management

International Symposium on Banking and Finance in Asia, Singapur, Singapore, 09 January 2009, pp.1-13

Crawling Investment Strategy Venture Capital Application from Turkey

International Symposium on Banking and Finance in Asia, Singapur, Singapore, 09 January 2009, pp.1-14

Books & Book Chapters

Expert Reports