Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Koronavirüs (Covıd-19) Sürecinde İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Bakışları

Turkish Studies (Elektronik), cilt.15, ss.403-422, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlitam Bölümü Öğrencilerinin İlâhiyat Eğitimine Bakışı Kocaeli Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İlitam Örneği

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.640-656, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Eğitimi Açısından Çocuğun Hakkını Korumada Ailenin Sorumluluğu

Turkish Studies, ss.177-209, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ̇Ders Müfredatında Ahlâk ve Değerler Eğitimi Konularının İncelenmesi

ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ(ICAR), Bolu, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2020, ss.129-130

Çocuğun Din Eğitiminde Ailenin Rolü

III. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Kadın ve Aile kongresinde, İstanbul, Türkiye, 07 Mart 2017, ss.4-6

Kitap & Kitap Bölümleri

OSMANLI DÖNEMİNDE KIBRIS’DA DİN EĞİTİMİ1 (1571-1878)

Tarih Araştırmaları II, Aydın EFE, Editör, Akademisyen yay., Ankara, ss.7-169, 2020

Din Eğitiminde Mahremiyet

İlahiyat Araştırmaları II, Münir Yıldırım, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.183-192, 2020

Kur'an'da İletişim Dili

Etkileşim yay., İstanbul, 2014