Education Information

Education Information

 • 2017 - 2019 Postgraduate

  Kocaeli University, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi, Turkey

 • 2011 - 2019 Doctorate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Financial Markets and Investment Management, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Firma performansının çok kriterli karar verme yöntemi ile stratejik analizi: Havacılık sektöründe bir uygulama

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2019 Doctorate

  Grup firması olmanın firmaların büyüme performansına etkisinin büyüme yakınsaması hipotezi ile test edilmesi: BİST örneği

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2011 Postgraduate

  KOBİ’xxlerde finansal yönetim tekniklerinin uygulanması ve Malatya ilinde bir anket çalışması

  Marmara University, Institute Of Social Sciences

Foreign Languages

 • C2 Mastery English