Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Assistant Professor

  Kocaeli University, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi

 • 2017 - 2020 Lecturer

  Dogus University

 • 2013 - 2017 Lecturer

  Istanbul Gedik University

Managerial Experience

 • 2013 - 2017 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Istanbul Gedik University, Gedik Vocatıonal School, Department Of Fınancıal Bankıng And Insurance

Courses

 • Undergraduate Havacılıkta Fiyatlama ve Gelir Yönetimi

 • Postgraduate Havacılıkta Finansal Yönetim Stratejileri

 • Undergraduate Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

 • Undergraduate Havacılıkta Temel Bilgiler

 • Undergraduate Maliyet Yönetimi

 • Doctorate Havacılık Ekonomisi ve Finansal Analiz