Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

hybSVM: Bacterial colony optimization algorithm based SVM for malignant melanoma detection

Engineering Science and Technology, an International Journal, vol.24, no.5, pp.1059-1071, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

A New Visual Cryptography Method Based on the Profile Hidden Markov Model

ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, vol.21, no.1, pp.21-36, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Flexible and efficient mobile optical mark recognition

JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING, vol.27, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Dermoskopik Görüntülerde Lezyon Bölütleme İşlemlerinde K-ortalama Kümeleme Algoritmasının Kullanımı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.8, no.1, pp.182-191, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

STEGANOGRAFİ İÇİN EN UYGUN RESMİ BELİRLEYEN UYGULAMA ARAYÜZ TASARIMI

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.83-89, 2018 (Other Refereed National Journals)

Comparison of Global Histogram-based Thresholding Methods that Applied on Wound Images

International Journal of Computer Applications, vol.165, no.9, pp.23-28, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortalama Kayma Algoritması KullanılarakDermatolojik Görüntüler Üzerindeki MelanomluAlanların Tespiti

Uluslararası Marmara Fen ve SosyalBilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.794-801

Petek Topolojisi Kullanılarak Geniş Kapalı Alanlara Konum Okuyucu Yerleştirme

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.802-809

Raspberry Pi 3 ile Seri Port İletişimi Kullanılarak Tıbbi Lazer Cihazları İçin Gerçek Zamanlı Veri İzleme

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ UMTEB, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018

Data Hiding Using Shuffle Algorithm and LSB Method

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Turkey, 2 - 05 May 2018 identifier identifier

Wound Edge Detection Operation Using Enhanced Canny Edge Detection Algorithm on Dermatological Images

International Conference on Engineering Technologies(ICENTE’xx17), Konya, Turkey, 7 - 09 December 2017, pp.125-128

The Enhancement of Canny Edge Detection Algorithm Using Prewitt, Robert and Sobel Kernels

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’xx17), Konya, Turkey, 7 - 09 December 2017, pp.120-124

Dermatological Image Library And Dermatological Wound Tracing Application For Dermatologists

International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’Riga), Riga, Latvia, 12 - 15 September 2017, pp.171-175

Steganografi İçin En Uygun Resmi Belirleyen Uygulama Arayüz Tasarımı

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Düzce, Turkey, 11 - 13 September 2017, pp.154

Object Detection And Segmentation On Apple Tree Images By Using Morphological Operations And Vertical And Horizontal Histogram Values

5th International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’17), 5th International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’17), İstanbul, Turkey, 9 - 12 May 2017, pp.243-246

The Realization of Face Detection and Fullness Detection in Medium by Using Haar Cascade Classifiers

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Turkey, 16 - 19 May 2016, pp.2217-2220 Sustainable Development identifier identifier

Edge Detection and Reduction of Brightness of Students' Bubble Form Images

6th International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP), Beijing, China, 24 - 26 October 2014, vol.9443 identifier identifier

Books & Book Chapters

Computer Aided Wound Area Detection System for Dermatological Images

in: Trends and Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST'18 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, Rocha Á.,Adeli H.,Reis L.,Costanzo S., Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.820-830, 2018