Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Attitudes towards breastfeeding - The Iowa infant feeding attitude scale in midwifery students.

1. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2019

Türkiye’de Ebelik Lisans Düzeyinde Etik Eğitimin Değerlendirilmesi.

8. Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2019, ss.129-130

Ebelik Son Sınıf Öğrencilerinin Etik Pozisyonlarının Belirlenmesi

2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.64-66

GEBELİKTE ŞİDDET: TARAMA ARAÇLARININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

Doğumda Kaliteli Bakımın Önemli Bileşeni: Doğum Deneyimi

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 19 - 21 Nisan 2019

Geriatrik Olgularda Jinekolojik Sorunların Belirlenmesi

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 19 - 21 Nisan 2019

Gebelikte Şiddet: Tarama Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

Ebelik Lisans Programlarında Etik Eğitimi

1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018, ss.80-81

Gestasyonel Diyabette Yeni Bir Risk Faktörü: Menarş Yaşı

I. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 Mart 2018