Education Information

Education Information

 • 1994 - 2005 Doctorate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1991 - 1994 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Dijital Fotogrametride Yapısal Görüntü Eşleştirme

  Istanbul Technical University, İnşaat, Geomatik Mühendisliği

 • 1994 Postgraduate

  Sayısal Arazi Modellerinde Hassasiyet Analizi ve Enterpolasyon Yöntemleri

  Selcuk University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English