Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Konkordato Alacaklıları Arasında Eşitliğin Sağlanması

ULUSLARARASI MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Turkey, 10 February 2022, pp.11-14

Zararın Meydana Gelme İhtimalinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Milletlerarası Yetkisi

Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Güncel Tartışmalar, İstanbul, Turkey, 20 February 2021

5510 sayılı Kanun Kapsamında Emekli Maaşında Haciz Uygulaması

ASOS V. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU, 25 - 27 October 2018

Books & Book Chapters

Tebligat Hukuku

Adalet Yayınevi, Ankara, 2021

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin İflas Masasına Kaydedilemeyecek Takip Masraflarına Dair Kararının Değerlendirilmesi

in: İlamat Torbası, C. 2, Ali Cem Budak, Varol Karaaslan, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.223-237, 2021

İstinaf Mahkemesi Hukuk Dairelerinin İspat Faaliyetine Dair Bazı Güncel Kararlarının Değerlendirilmesi

in: İlamat Torbası (İstinaf Mahkemesi Karar İncelemeleri), Ali Cem Budak, Varol Karaaslan, Editor, Filiz Kitabevi, pp.83-114, 2020

Metrics

Publication

18