Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SPT, CPT ve VS ie Karşılaştırmalı Sıvılaşma Analizi

8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu 13 - 15 Kasım 2019, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İstanbul, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2019

İnce Daneli Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2019

Sıvılaşma Analizinde Yapı Varlığının Gerilme Azalım faktörüne Etkisi

3. Uluslarlarası Zemin yapı Etkileşimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 20 October 2017

Sıvılaşma Potansiyelinin Blirlenmesinde Basitleştirilmiş Yaklaşımla Yapı Etkisi Analizi

4. UDMSK (Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Kongresi) Eskişehir, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Metrics

Publication

4