Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AKADEMİSYENLERİN PROSEDÜREL ADALET VE SİNİZMALGILARININ BİREYSEL PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİETKİLERİ

Elektronik Mesleki Gelisim ve Arastirma Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-15, 2015 (Other Refereed National Journals)

Akademisyenlerin Prosedürel Adalet Ve Sinizm Algılarının Bireysel Performansları Üzerindeki Etkileri

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-15, 2015 (Other Refereed National Journals)