Assoc. Prof. TUBA KANCI DOĞAN


Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Political Sociology, Political Science, Politics and Social Sciences, Political Thoughts, Political Life and Instutions, Education


Names in Publications: Kanci Tuba, Tuba Kancı, Tuba Kanci

Metrics

Publication

42

Citation (WoS)

29

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

33

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Thesis Advisory

14
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2008

2001 - 2008

Doctorate

Sabanci University, Instıtute Of Socıal Scıences, Siyaset Bilimi, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Koc University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Imagining the Turkish men and women: Nationalism, modernism and militarism in primary school textbooks, 1928-2000 / Türk erkeği ve kadınını hayal etmek: İlkokul ders kitaplarında milliyetçilik, modernlik ve militarizm, 1928-2000 Sustainable Development

Sabanci University, Instıtute Of Socıal Scıences, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2000

2000

Postgraduate

Resiliency of social partnership: The German case

Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Political Science and International Relations

Foreign Languages

A1 Beginner

A1 Beginner

French

A2 Elementary

A2 Elementary

German

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Certificates, Courses and Trainings

2001

2001

International Institute for Political and Economic Studies (IIPES)

Vocational Training

Fund for American Studies (TFAS) and Georgetown University

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Political Sociology

Political Science

Politics and Social Sciences

Political Thoughts

Political Life and Instutions

Education

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Kocaeli University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2014 - 2017

2014 - 2017

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2015 - 2016

2015 - 2016

Assistant Professor

University of California, Irvine, School of Social Sciences, Center for the Study of Democracy

2012 - 2014

2012 - 2014

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi

2011 - 2011

2011 - 2011

Lecturer PhD

Sabanci University, Faculty Of Arts And Socıal Scıences

2011 - 2011

2011 - 2011

Lecturer PhD

Dogus University, Faculty Of Arts And Scıences

2008 - 2011

2008 - 2011

Lecturer PhD

Koc University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

2006 - 2006

2006 - 2006

Research Assistant

Sabanci University, Faculty Of Arts And Socıal Scıences

2004 - 2005

2004 - 2005

Lecturer

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science

2001 - 2005

2001 - 2005

Research Assistant

Sabanci University, Faculty Of Arts And Socıal Scıences

1998 - 2000

1998 - 2000

Research Assistant

Bogazici University, Rectorate

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Kocaeli University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2022 - Continues

2022 - Continues

Head of Department

Kocaeli University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2021 - Continues

2021 - Continues

BAP Scientific Commissioner

Kocaeli University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Engelsiz Birimi Fakülte Temsilcisi

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2012 - 2014

2012 - 2014

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2012 - 2014

2012 - 2014

Erasmus Program Department Coordinator

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2012 - 2014

2012 - 2014

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Courses

Doctorate

Doctorate

Sivil Toplum Tartışmalarında İleri Okumalar

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Siyasal İdeolojiler

Undergraduate

Undergraduate

Global Politics

Postgraduate

Postgraduate

Sivil Toplum ve Siyaset

Doctorate

Doctorate

Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında İleri Okumalar

Undergraduate

Undergraduate

Advanced Readings in Political Science

Doctorate

Doctorate

Modern Siyaset Kuramı

Postgraduate

Postgraduate

Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

Undergraduate

Undergraduate

Current Issues in Politics

Undergraduate

Undergraduate

Basic Readings in Social Sciences I

Undergraduate

Undergraduate

Basic Readings in Social Sciences II

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Humanities

Postgraduate

Postgraduate

Kimlik ve Etnisite

Undergraduate

Undergraduate

Gender and Politics

Postgraduate

Postgraduate

Civil Society and Politics

Postgraduate

Postgraduate

Sivil Toplum ve Siyaset

Doctorate

Doctorate

Advanced Readings in Civil Society and Politics

Undergraduate

Undergraduate

Citizenship and Democracy

Doctorate

Doctorate

Advanced Readings in Gender and Politics

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Politics II

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Politics I

Postgraduate

Postgraduate

Cinsiyet ve Siyaset

Postgraduate

Postgraduate

Gender and Politics

Postgraduate

Postgraduate

Kadına Yönelik Sosyal Politikalar

Postgraduate

Postgraduate

Women and Social Policies

Undergraduate

Undergraduate

Gender and Nationalism

Undergraduate

Undergraduate

History of Civilizations 2

Undergraduate

Undergraduate

History of Political Thought

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Political Science

Undergraduate

Undergraduate

Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler

Advising Theses

2022

2022

Postgraduate

Sol Popülizm Teorisi ve Avrupa Örnekleri

Kancı Doğan T. (Advisor)

S.MERTCAN(Student)

2022

2022

Postgraduate

1917-1920 Yılları Arasında Azerbaycan Milliyetçiliği

Kancı Doğan T. (Advisor)

M.TEYYUBOVA(Student)

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Beden, Abjeksiyon ve Patriarkal Tahakküm

Kancı T., Tarcan U.

ALTERNATIF POLITIKA , vol.14, no.2, pp.311-331, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

2019

2019

Amfitiyatro, Panoptikon ve Görme Rejimleri

Kancı T.

İnsan ve İnsan , vol.6, no.21, pp.543-551, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Türkiye’de Patriarkal Anayasacılık ve Heteronormativite

Kancı T., Tarcan U., Bekki Y. B.

8. Asos Congress, International Symposium on Law, İstanbul, Turkey, 15 - 17 June 2022, pp.166

2022

2022

Democracy in the Making: Enactments of Women and Women’s Social Movements in Turkey

Kancı Doğan T.

Gender and Politics in the Middle East and North Africa, Gothenburg, Sweden, 10 - 12 May 2022, pp.4 Sustainable Development

2021

2021

Postkolonyal Eğitim ve Kimlik: Cezayir Örneği

Tarcan U., Kancı T.

3rd International “Başkent” on Physical, Social and Health Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2021, pp.274-280

2018

2018

Citizens, Immigrants, and the "Undocumented”

Kancı T.

9th International Conference of Political Economy (ICOPEC 2018), Athens, Greece, 6 - 09 September 2018, pp.267-273

2014

2014

Re-making Citizenship and Gender in Turkey

Kancı T., Argıt M.

Fourth World Congress for Middle Eastern Studies (Wocmes), Ankara, Turkey, 18 - 22 August 2014, pp.600 Sustainable Development

2013

2013

Nationalism Gender and Citizenship in Pedagogical texts and Education Policy Some examples from Turkey and Sweden

Carlson M., Kancı T.

European Conference on Educational Research 2013, İstanbul, Turkey, 9 - 13 September 2013 Sustainable Development

2011

2011

Future Citizens in Pedagogic Texts and in Education Policies Examples from Norway Sweden Syria and Turkey

Rabo A., Carlson M., Gruber S., Kancı T.

European Conference on Educational Research 2011, Berlin, Germany, 12 - 16 September 2011

2010

2010

Gender Nation and the Pedagogical State in Turkey

Kancı T.

MESA 2010 Annual Meeting, California, United States Of America, 18 - 21 November 2010

2009

2009

Reconfigurations of Turkish National Identity and Nationalism in the Europeanization Process: An Analysis of Primary Schoolbooks in Turkey

Kancı T.

19th Annual ASEN Conference, “Nationalism and Globalization, London, England, 31 March - 02 April 2009

2008

2008

Women Nation and the State: An Analysis of Primary School Textbooks in Turkey, 2000-2008

Kancı T.

European Conference on Educational Research 2008, Gothenburg, Sweden, 10 - 12 September 2008 Sustainable Development

2008

2008

The Making of the National Self: An Analysis of National Identity and Nationalism in Turkey through their Reflections on Textbooks

Kancı T.

13th Annual ASN World Convention, “Nation, Identity, Conflict, and the State”, New York, United States Of America, 10 - 12 April 2008

2006

2006

Women and Men of an Imagined Community Gender Constructions of the Turkish Republic in Textbooks

Kancı T.

6th European Social Science History Conference, Amsterdam, Netherlands, 22 March - 25 April 2006 Sustainable Development

2005

2005

Türkiye Cumhuriyeti Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Kurguları, 1928-1960

Kancı T.

9. Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 December 2005, pp.71

2005

2005

Erken Cumhuriyet Dönemi (1928–1945) Ders Kitaplarında Kadınlık ve Erkeklik Kurguları

Kancı T.

Kimlik ve Kültür, 3. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 17 June 2005, pp.99

Books & Book Chapters

2022

2022

19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de Feminizm

Kancı T.

in: Türkiye'de Siyasi Düşünce, Erkan Doğan, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları (AUZEF, Z-kitap), İstanbul, pp.109-125, 2022 Sustainable Development

2021

2021

Citizenship in the Making: From gendered passive citizens to the enacting citizens

Kancı Doğan T.

in: Gender and Education in Politics, Policy and Practice ¬– Transdisciplinary Perspectives, Carlson M.,Halldórsdóttir B.E.,Baranovic B.,Holm A.S.,Lappalainen S.,Spehar A., Editor, Springer Nature, Zug, pp.127-144, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Türkiye'de Eğitimin Cinsiyeti ve Milliyetçilik

Kancı T.

in: Eğitimin Cinsiyeti, Ünal I,Kayacan D.,Şahin S.,Torun Y., Editor, Dipnot yayınevi, Ankara, pp.93-109, 2021 Sustainable Development

2020

2020

Cumhuriyet’in İlk Yıllarından Bugünlere Ders Kitaplarında Kadınlık ve Erkeklik Kurguları

Kancı T.

in: Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Alanları, Mutluer, Editor, Varlık Yayınları, İstanbul, pp.88-102, 2020 Sustainable Development

2018

2018

Non-Status Migrants and Citizenship in the Making: The Dreamers Movement

Kancı T.

in: Political Economy of Labour, Income Distribution, and Exclusion, Papatheodorou,Christos Çevik,Savaş Paitarides,Dimitris Yılmaz,Güneş, Editor, IIJOPEC publication, London, pp.153-161, 2018 Sustainable Development

2015

2015

Türkiye’de Eğitim, Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Noktaları

Kancı T.

in: Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet, Aylin Özman,Simten Coşar, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.77-110, 2015 Sustainable Development

2014

2014

Democratic Consolidation and Civil Society in Turkey.

Keyman E. F., Kancı Doğan T.

in: Turkey s Democratization Process, Rodriguez C.,Avalos A.,Yılmaz H.,Planet A. I., Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.133-153, 2014 Sustainable Development

2014

2014

Citizenship and the Pedagogical State in Turkey

Kancı Doğan T.

in: Democratization and Citizenship Discourses in the MENA Region , Michele Micheletti, Editor, Swedish Research Institute, İstanbul, 2014 Sustainable Development

2013

2013

Turkey in 2012: A General Overview

Keyman E. F., Kancı T.

in: IEMed Mediterranean Yearbook, 2013, J. Padilla,L. A. Secat,H. Gallego, Editor, European Institute of the Mediterranean (IEMed), Barcelona, 2013

2011

2011

Country Profile: Turkey in 2010

Keyman E. F., Kancı T.

in: International Yearbook CIDOB 2011 , Francesc Fabregues,vd, Editor, Center for International Studies (CIDOB), Barcelona, pp.413-420, 2011

2011

2011

Küçük Askerleri ve Küçük Ayşeleri Eğitmek: Ders Kitaplarında Askerileştirilmiş ve Cinsiyetlendirilmiş Vatandaşlık

Kancı T., Altınay A. G.

in: Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim Türkiye ve İsveç Deneyimleri, Carlson M.,A. Rabo A.,Gök F., Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.47-72, 2011 Sustainable Development

2010

2010

Turkey in 2009: Active Globalization Outside, Domestic Polarization Inside

Keyman E. F., Kancı T.

in: Mediterranean Yearbook, Med. 2010, Padilla,Secat,et al., Editor, European Institute of the Mediterranean (IEMed), Barcelona, pp.195-198, 2010

2009

2009

Erken Cumhuriyet Dönemi (1928-1945) Ders Kitaplarında Kadınlık ve Erkeklik Kurgular

Kancı T.

in: Kimlikler Lütfen: Türkiye Cumhuriyeti’xxnde Kültürel Kimlik Arayışı ve Temsili, Pultar Gönül, Editor, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, pp.105-120, 2009 Sustainable Development

2008

2008

Cumhuriyet’in İlk Yıllarından Bugünlere Ders Kitaplarında Kadınlık ve Erkeklik Kurguları

Kancı T.

in: Cinsiyet Halleri Türkiye de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Alanları, Mutluer N., Editor, Varlık Yayınları, İstanbul, pp.88-102, 2008 Sustainable Development

2007

2007

Educating Little Soldiers and Little Ayşes: Militarised and Gendered Citizenship in Turkish Textbooks

Kancı T., Altınay A. G.

in: Education in Multicultural Societies Turkish and Swedish Perspectives, Carlson M.,Rabo A.,Gök F., Editor, Swedish Research Institute in İstanbul, Stockholm, pp.51-70, 2007 Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED)

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2020 - 2020

2020 - 2020

APSA (American Political Science Association)

Member

2008 - 2010

2008 - 2010

MESA (Middle East Studies Association)

Member

Scientific Refereeing

May 2023

May 2023

TURKISH STUDIES

Journal Indexed in SSCI

April 2023

April 2023

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

National Scientific Refreed Journal

January 2023

January 2023

TURKISH STUDIES

Journal Indexed in SSCI

January 2023

January 2023

TURKISH STUDIES

Journal Indexed in SSCI

January 2023

January 2023

TUBITAK Project

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Kocaeli University, Turkey

January 2023

January 2023

TUBITAK Project

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Kocaeli University, Turkey

January 2023

January 2023

TUBITAK Project

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Kocaeli University, Turkey

August 2022

August 2022

TURKISH STUDIES

Journal Indexed in SSCI

April 2022

April 2022

TURKISH STUDIES

Journal Indexed in SSCI

March 2022

March 2022

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Kocaeli University, Turkey

March 2022

March 2022

TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project

German Research Foundation, DFG Bilateral Joint Cooperation Program, Kocaeli University, Turkey

December 2021

December 2021

TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project

Japan Society for the Promotion of Science, JSPS Bilateral Cooperation Program, Kocaeli University, Turkey

November 2021

November 2021

TURKISH STUDIES

Journal Indexed in SSCI

September 2021

September 2021

TUBITAK Project

2217 - Postgraduate Summer School and Other Activities Support Project, Kocaeli University, Turkey

September 2021

September 2021

TUBITAK Project

2217 - Postgraduate Summer School and Other Activities Support Project, Kocaeli University, Turkey

September 2021

September 2021

TUBITAK Project

2229 - Undergraduate and Pre-License, Lect. and Teacher Scientific Impact. DPA, Kocaeli University, Turkey

September 2021

September 2021

TUBITAK Project

2217 - Postgraduate Summer School and Other Activities Support Project, Kocaeli University, Turkey

September 2021

September 2021

TUBITAK Project

2217 - Postgraduate Summer School and Other Activities Support Project, Kocaeli University, Turkey

September 2021

September 2021

TUBITAK Project

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Kocaeli University, Turkey

July 2021

July 2021

JOURNAL OF GENDER STUDIES

Journal Indexed in SSCI

October 2020

October 2020

JOURNAL OF GENDER STUDIES

Journal Indexed in SSCI

April 2020

April 2020

Global Politics

Textbook Published by Renowned Publishing Houses

February 2020

February 2020

JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES

Journal Indexed in SSCI

February 2020

February 2020

JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES

Journal Indexed in SSCI

December 2019

December 2019

TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project

Russian Foundation for Basic Research, RFBR Bilateral Cooperation Program, Kocaeli University, Turkey

February 2019

February 2019

TURKISH STUDIES

Journal Indexed in SSCI

September 2018

September 2018

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2018

September 2018

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2018

September 2018

Turkish Studies - Social Sciences

Other Indexed Journal

May 2018

May 2018

TUBITAK Project

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Kocaeli University, Turkey

April 2018

April 2018

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2018

March 2018

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2017

October 2017

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2017

October 2017

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2017

April 2017

TURKISH STUDIES

Journal Indexed in SSCI

January 2014

January 2014

BILIG

Journal Indexed in SSCI

November 2013

November 2013

TURKISH STUDIES

Journal Indexed in SSCI

January 2011

January 2011

Uluslararası İlişkiler (International Relations)

Journal Indexed in SSCI

Tasks In Event Organizations

Kasım 2016

Kasım 2016

1st International Women’s Congress (IWC)

Scientific Congress

Kancı Doğan T.
Ankara, Turkey

Mobility Activity

2022 - 2022

2022 - 2022

Other

Workshop

Göteborgs Universitet (Göteborg University), Sweden

2015 - 2016

2015 - 2016

Post Doc

Post Doc

University of California, Irvine, United States Of America

2014 - 2014

2014 - 2014

Other

Guest Researcher

Göteborgs Universitet (Göteborg University), Sweden

2011 - 2011

2011 - 2011

Other

Scientific Research

Stockholms Universitet (Stockholm University), Sweden

2008 - 2008

2008 - 2008

Other

Workshop

Göteborgs Universitet (Göteborg University), SwedenCongress and Symposium Activities

21 December 2021 - 22 December 2021

21 December 2021 - 22 December 2021

International Workshop on Textbook Revisions in the Middle East and North Africa: Lessons to be learned from the Turkish case

Invited Speaker

Braunschweig-Germany

20 May 2021 - 21 May 2021

20 May 2021 - 21 May 2021

Gender and Politics in the Middle East and North Africa: A Decade after the Arab Uprisings

Attendee

Gothenburg-Sweden

25 April 2019 - 27 April 2019

25 April 2019 - 27 April 2019

Gender and Education in a Local and Global Context – Turkish and Swedish Perspectives and Beyond

Attendee

İstanbul-Turkey

21 February 2012 - 22 February 2012

21 February 2012 - 22 February 2012

Citizenship Discourses in the MENA Region

Attendee

İstanbul-Turkey

30 May 2009 - 05 June 2009

30 May 2009 - 05 June 2009

Reset-Doc Istanbul Seminars 09

Attendee

İstanbul-Turkey

09 September 2008 - 09 September 2008

09 September 2008 - 09 September 2008

Methodological Reflections within Educational Research: Turkish and Swedish Perspectives

Attendee

Gothenburg-Sweden

16 May 2007 - 17 May 2007

16 May 2007 - 17 May 2007

Education in ‘Multicultural’ Societies: (Re)production of Class, Gender and Ethnicity in Teaching/Learning

Attendee

İstanbul-Turkey

Invited Talks

May 2023

May 2023

Cumhuriyet'in 100 Yılı Konuşmaları: Cumhuriyet'in 100 Yılında Toplumsal Cinsiyet, Laiklik ve Siyaset

Seminar

Tarih Vakfı-Turkey

March 2015

March 2015

Re-making Citizenship: Acts of Citizenship, Social Movements and Civil Society Activism

Seminar

University of California Irvine-United States Of America

March 2014

March 2014

Citizenship, Gender and Democracy in Turkey: From the Pedagogical State’s Desirable Citizen to the Enacting Citizen

Seminar

Gothenburg University-Sweden

October 2012

October 2012

Citizenship and Education in Turkey: A Historical Analysis of the Changes and Continuities in the Official Conceptualizations of Citizenship in the Site of Education

Seminar

İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü-Turkey

March 2011

March 2011

Toplumsal Cinsiyet, Milli Kimlik ve Devlet

Seminar

Yıldız Teknik Üniversitesi-Turkey

Scholarships

2015 - 2016

2015 - 2016

TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TUBITAK

2010 - 2010

2010 - 2010

TÜBİTAK Uluslararası Konferanslara Katılım Desteği

TUBITAK

2008 - 2008

2008 - 2008

TÜBİTAK Uluslararası Konferanslara Katılım Desteği

TUBITAK

2006 - 2006

2006 - 2006

TÜBİTAK Uluslararası Konferanslara Katılım Desteği

TUBITAK

2006 - 2006

2006 - 2006

Türk Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği (ARIT) Doktora Çalışması Araştırma Bursu

Other International Organizations

2005 - 2006

2005 - 2006

TR-Access Mobility Bursu, Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı

European Commission

2001 - 2006

2001 - 2006

Sabancı Üniversitesi Doktora Bursu

University

Citations

Total Citations (WOS): 21

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

February-2023

February 2023

Doctorate

Doctorate - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

February-2023

February 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

January-2023

January 2023

Post Graduate

Post Graduate - Kocaeli Üniversitesi

January-2023

January 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Kocaeli Üniversitesi

October-2022

October 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Kocaeli Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Kocaeli Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctorate

Doctorate - Kocaeli Üniversitesi

June-2022

June 2022

Post Graduate

Post Graduate - Kocaeli Üniversitesi

February-2022

February 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Kocaeli Üniversitesi

February-2022

February 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Kocaeli Üniversitesi

January-2022

January 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Kocaeli Üniversitesi

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Kocaeli Üniversitesi

May-2021

May 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

May-2021

May 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Kocaeli Üniversitesi

April-2021

April 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Kocaeli Üniversitesi

February-2021

February 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Kocaeli Üniversitesi

January-2021

January 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Kocaeli Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - Kocaeli Üniversitesi

July-2020

July 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Kocaeli Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Kocaeli Üniversitesi

February-2020

February 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Kocaeli Üniversitesi

January-2020

January 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Kocaeli Üniversitesi

November-2019

November 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Kocaeli Üniversitesi

February-2019

February 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Kocaeli Üniversitesi

January-2019

January 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Kocaeli Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

Post Graduate - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi