Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A new method for classifying nuts using image processing and k-means plus plus clustering

JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, vol.41, no.7, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A new fault tolerant control approach for the three-tank system using data mining

COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING, vol.38, no.6, pp.1627-1635, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Isolating Non-predefined Sensor Faults by Using Farthest First Traversal Algorithm

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, vol.51, no.32, pp.10641-10648, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A new approach for steganography: bit shifting operation ofencrypted data in LSB (SED-LSB)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, vol.12, pp.75-81, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Least Significant Two-bit Substitution Algorithm for Image Steganography

International Journal of Computer (IJC), vol.31, pp.150-156, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Detecting and Preventing Cyber Attacks on Local Area Networks : A Working Example

International Journal of Computer Sciences and Engineering, vol.6, no.11, pp.1-6, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

LSB Substitution and PVD performance analysis for image steganography

International Journal of Computer Sciences and Engineering, vol.6, no.10, pp.1-4, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görüntü İşleme Teknikleri ve Kümeleme Yöntemleri Kullanılarak Fındık Meyvesinin Tespit ve Sınıflandırılması

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.56-65, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNDE YILİÇİ ETKİNLİKLERİNİN ARTTIRILMASININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.39-44, 2017 (Other Refereed National Journals)

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DERSİNİ YAZ DÖNEMİNDE ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARIM ANALİZİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.56-59, 2017 (Other Refereed National Journals)

YAZ OKULUNDA BİLGİSAYAR DERSLERİNİ ÖRGÜN EĞİTİM İLE ALAN ÖĞRENCİLERİNGÖRÜŞLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.45-49, 2017 (Other Refereed National Journals)

YAZ OKULUNDA SATRANÇ VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.50-55, 2017 (Other Refereed National Journals)

WEB TABANLI GERÇEK ZAMANLI İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İLE SANAL SINIF UYGULAMASI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.295-302, 2016 (Other Refereed National Journals)

DESIGN OF OPEN COURSE MATERIAL FOR INTERACTIVE CONTENT SAMPLE OF LIBRE OFFICE

STUDIES IN MODERN SOCIETY, vol.7, pp.259-266, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖRGÜN ÖĞRETİM DERSLERİNİNMOODLE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANILARAK SUNULMASI DENEYİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.348, 2016 (Other Refereed National Journals)

ÖRGÜN ÖĞRETİM DERSLERİNİN MOODLE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANILARAK SUNULMASI DENEYİMİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.348-360, 2016 (Other Refereed National Journals)

MOODLE İÇİN ÖĞRENCİNİN DERSE DEVAM KRİTERİNİN KONTROLÜNE YÖNELİK BİR RAPORLAMA EKLENTİSİ GELİŞTİRME

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.361-366, 2016 (Other Refereed National Journals)

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLERİNDE CANLI DERS UYGULAMASI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.409-416, 2016 (Other Refereed National Journals)

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ İÇİN E ÖĞRENME İÇERİĞİ GELİŞTİRME VE SUNMA DENEYİMİ

Journal of Research in Education and Teaching, vol.2, no.3, pp.281-287, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Veri Madenciliği Kümeleme Algoritmaları Kullanarak Arıza Dayanımlı Denetim Sistemi Tasarımı

SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, vol.17, pp.9-16, 2013 (Other Refereed National Journals)

Öğrenme Yönetim Sistemi Değerlendirme Verilerinin Web Tarayıcı Eklentisi ile Öğrenci Bilgi Sistemine Aktarılması

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), vol.1, no.3, pp.102-108, 2013 (Other Refereed National Journals)

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ DEĞERLENDİRME VERİLERİNİN WEB TARAYICI EKLENTİSİ İLE ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE AKTARILMASI

Journal of Research in Education and Teaching, vol.1, no.4, pp.102-108, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

DALLANDIRILMIŞ YAZILIM SİMÜLASYON UYGULAMALARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ LABORATUAR UYGULAMALARI ÖRNEĞİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), vol.1, pp.49-55, 2012 (Other Refereed National Journals)

EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA VE KALİTE SÜRECİNDE ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLER

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.272-278, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA VE KALİTE SÜRECINDE ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLER

Journal of Research in Education and Teaching, vol.1, no.2, pp.272-278, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BÜYÜK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK ANALİZ EDİLMESİ

ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.1, pp.747-752

PİKSEL DEĞERLERİ FARKI YÖNTEMİ KULLANILARAK VERİLERİN RENKLİ GÖRÜNTÜLERE GİZLENMESİ

4th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, 23 - 24 November 2018, pp.129-133

DÜŞÜK ANLAMLI BİTLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BİLGİLERİN GÖRÜNTÜLERE SAKLANMASI

4th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, 23 - 24 November 2018, pp.134-138

Yerel Alan Ağlarında Ortadaki Adam Saldırısının Tespit Edilmesi ve Önlenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.676-682

Local Area Networks in Terms of Cyber Security GNS3 Network Emulation with Review

35. TBD Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 21 - 22 November 2018

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİNİN VERİLMESİ

3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.151-154

VERİ TABANINA GİRİŞ ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLERİNDE CANLI DERSUYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN DERS BAŞARIMINA ETKİSİ

3rd International Congress on Education,Distance Education and Educational Technology, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.160-164

MOODLE DERS KATILIM MODÜLÜNÜN KULLANILMASI

3rd International Congress on Education, Distance Education, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.155-159

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DERSİNİ YAZ DÖNEMİNDE ALANÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARIM ANALİZİ

6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.22

YAZ OKULUNDA UZAKTAN EĞİTİMLE ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK SEÇMELİDERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

6th World Congress on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.21

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNDE YIL İÇİ ETKİNLİKLERİNİN ARTIRILMASININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİLERİ

6th World Congress on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2017, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.20

YAZ OKULUNDA BİLGİSAYAR DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ:KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

6thWorld Congresson Educational andInstructional Studies, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.21

COURSE DESIGN MODEL FOR DISTANCE LEARNING

World Congress on Lifelong Education, Antalya, Turkey, 16 - 17 December 2016, vol.1, no.1, pp.311-320 Creative Commons License

WEB TABANLI GERÇEK ZAMANLI İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İLE SANAL SINIF UYGULAMASI

7th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, vol.1, pp.118

WEB-TABANLI GERÇEK-ZAMANLI İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İLE SANAL SIIF UYGULAMASI

7TH INTERNATIONAL CONGREE ON NEW TRENDS IN EDUCATION ICONTE 2016, 13 - 15 May 2016

ÖRGÜN ÖĞRETİM DERSLERİNİN MOODLE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANILARAK SUNULMASI DENEYİMİ

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.117

MOODLE İÇİN ÖĞRENCİNİN DERSE DEVAM KRİTERİNİN KONTROLÜNE YÖNELİK BİR RAPORLAMA EKLENTİSİ GELİŞTİRME

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.118-119

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLERİNDE CANLI DERS UYGULAMASI

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.119

Satranç Elektronik Dersinin Koşullu Erişimle Sunulması

AKADEMİK BİLİŞİM 2014, Mersin, Turkey, 5 - 07 February 2014

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ İÇİN E-ÖĞRENME İÇERİĞİ GELİŞTİRME VE SUNMA DENEYİMİ

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS INEDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS, 25 - 27 April 2013, pp.75

DALLANDIRILMIS YAZILIM SIMÜLASYON UYGULAMALARI BILGI TEKNOLOJILERI DERSI LABORATUAR UYGULAMALARI ÖRNEGI

3rd International Conferenceon New Trends in Education (ICONTE - 2012), Antalya, Turkey, 25 - 26 April 2012, vol.1, pp.2017-2023

Öğrenme Yönetim Sistemi Değerlendirme Verilerinin Web Tarayıcı Eklentisi İle Öğrenci Bilgi Sistemine Aktarılması

3rd International Conferenceon New Trends in Education (ICONTE - 2012), Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2012, vol.1, pp.2195-2201

EGITIMDE YENIDEN YAPILANMA VE KALITE SÜRECINDE ELEKTRONIK SEÇMELI DERSLER

3rd International Conferenceon New Trends in Education (ICONTE - 2012), Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2012, vol.1, pp.2187-2193

Öğrenci Bilgi Sisteminde Veri Madenciliği Uygulaması

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES'07, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 June 2007, vol.1, pp.117-121

Books & Book Chapters

3

in: Bilgi Teknolojileri, , Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.71-129, 2008

Sunum programı

in: Temel Bilgi Teknolojileri, ss,adt, Editor, Değisim Yayınları, Sakarya, pp.197-227, 2006 Creative Commons License