Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kanun Yolları Sistemine Eleştirel Bir Bakış

MİHDER , vol.15, no.43, pp.441-466, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Banka Dekontu ve Havale Makbuzunun Delil Niteliği

MİHDER , vol.12, pp.611-635, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Books & Book Chapters

Medeni Usul Hukuku

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2023

Avukat Olabilme Şartları

in: Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Budak/Karaaslan, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.17-32, 2023

Avukatın Ödevleri

in: Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Budak, Ali Cem/Karaaslan, Varol, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.67-98, 2023

Avukatın Hak ve Yetkileri

in: Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Budak, Ali Cem/Karaaslan, Varol, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.33-65, 2023

Gerçek Kişilerin Borç Tasfiye Usulünde Dürüstlük Kuralı: Fransa ve Almanya Örneği

in: Prof. Dr. Selçuk Öztek'e Armağan, , Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.1361-1387, 2022