Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hükmün Tamamlanması

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.557-578, 2021 (Other Refereed National Journals)

7251 Sayılı Kanunla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

İstanbul Barosu Dergisi, vol.94, no.5, pp.15-50, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Senetle İspat Mecburiyeti Gerçekten Bir Mecburiyet mi?

Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, vol.15, no.44, pp.813-846, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kanun Yolları Sistemine Eleştirel Bir Bakış

MİHDER, vol.15, no.43, pp.441-466, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

HMK m. 353/1-a Üzerine Bir İnceleme

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.22, no.37, pp.219-239, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Belirsiz Alacak Davası/Kısmi Dava-Bir Madalyonun İki Yüzü mü?

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.213-242, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Banka Dekontu ve Havale Makbuzunun Delil Niteliği

MİHDER, vol.12, pp.611-635, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Senede Karşı Senetle İspat Kuralı ve Hile İddiasına İlişkin Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararının Tahlili

Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, vol.11, no.30, pp.43-58, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hâkimin Tarafsızlığı İlkesi ile Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi Arasındaki İlişki

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.97-130, 2014 (Other Refereed National Journals)

Manevi Tazminat Davaları Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir mi

MİHDER, vol.10, pp.39-59, 2014 (Other Refereed National Journals)

Anayasa Mahkemesinin Harçlar Kanunu 28 ve 32 Maddeleri Hakkındaki Kararı ve Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklik Sonucu Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durum

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.141-152, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kollektif Hak Arama Özgürlüğünün Farklı Görünüm Şekilleri Class Action ve Topluluk Davaları

Erzincan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010 (Other Refereed National Journals)

Elektronischer Rechtsverkehr im Deutschen Recht und Überlegungen zum Türkischen Recht

Annales de la Faculte de Droit d'Istanbul, vol.41, no.58, pp.197-217, 2009 (International Refereed University Journal)

Books & Book Chapters