Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İdari İşlemin Geri Alınması ve İlgilinin Gerçek Dışı Beyanı veya Hilesi

Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.612-621

Metrics

Publication

4
UN Sustainable Development Goals