Education Information

Education Information

  • 2005 - 2009 Undergraduate

    Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness, Turkey

  • 2000 - 2002 Postgraduate

    Kocaeli University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

  • 1996 - 2000 Undergraduate

    Kocaeli University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey