Education Information

Education Information

  • 2005 - 2009 Under Graduate

    Anadolu Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

  • 2000 - 2002 Post Graduate

    Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

  • 1996 - 2000 Under Graduate

    Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey