A RESEARCH ON THE FACTORS THAT INFLUENCE BRAND LOYALTY OF SMART DEVICE USERS


Creative Commons License

Uzunkaya T.

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , vol.11, no.2, pp.80-95, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.18221/bujss.411694
  • Title of Journal : Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Page Numbers: pp.80-95

Abstract

By the rapid growth of technology, smart devices have become more functional and have more distincitive features. Especially, the communication technology presents its products to the consumers with more creative innovations day by day. It is highly important for companies to inform the consumers about the distinctive features of the smart devices, by the other words, to create awareness of consumers for their brands. However, creation of brand awereness is not enough in intensive competitive environment. It sholud increase the level of quality and create and develop brand loyalty in minds of consumers. The purpose of the research is to analyze whether percieved quality, brand awereness, and brand image affect brand loyalty positively in using smart devices. It is also analyzed whether this effect varies according to gender, age, income and education levels of consumers. For his purpose the research was conducted on the consumers who were 18 years and over in Kocaeli province. It is seen that percieved quality and brand awereness affect brand loyalty, but brand image has no effect on loyalty. The effects of percieved quality, brand awereness, and brand image on brand loyalty do not differ according to gender, and education level of consumers but they differ according to age and income of consumers.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle, akıllı cihazlar daha fonksiyonel ve ayırt edici özelliklere sahip hale gelmiştir. Özellikle iletişim teknolojisi, her geçen gün daha yaratıcı yeniliklerle, tüketicilere ürünlerini sunmaktadır. Tüketicileri için akıllı cihazların ayırt edici özellikleri hakkında bilgilendirmeleri, diğer bir deyişle marka farkındalığı yaratmaları firmalar için son derece önemlidir. Ancak marka farkındalığının yaratılması, rekabetin yoğun olarak yaşandığı rekabet ortamında yeterli değildir. Tüketicilerin zihninde markaya üstünlük katan algılanan kalite düzeyi arttırılmalı ve marka sadakati yaratılarak geliştirilmelidir. Çalışmanın amacı; akıllı cihaz kullanımında algılanan kalite, marka farkındalığı ve marka imajının marka sadakatini olumlu yönde etkileyip etkilemediğini analiz etmektir. Bu amaçla Kocaeli de 18 yaş ve üzeri akıllı cihaz kullanıcılarını kapsayan araştırma neticesinde; algılanan kalite ve marka farkındalığının marka sadakatini etkilediği, marka imajının ise etkilemediği görülmektedir. Algılanan kalite, marka farkındalığı ve marka imajının marka sadakatine etkisi cinsiyete ve öğrenim düzeyine göre farklılık göstermezken, yaş gruplarına ve gelir düzeyine göre farklılık göstermektedir.