Focal xanthogranulomatous pyelonephritis mimicking adrenal mass: Case report


Creative Commons License

Tosun M. , Doğan D., Çakır Ö. , İnan Gürcan N., Sarısoy H. T. , Demirci A., ...More

The New Journal of Urology, vol.13, no.1, pp.60-63, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : The New Journal of Urology
  • Page Numbers: pp.60-63

Abstract

Özet Ksantogranülomatöz pyelonefrit (KGP) etiyolojisi tam olarak bilinmeyen ve nadir görülen kronik renal inflamasyondur. Tipik olarak taşa bağlı obstrüksiyon zemininde gelişir. Ultrasonografi (USG) bulgularının nonspesifik olması sebebiyle bilgisayarlı tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) hastalığın tanısı ve preoperatif planlamada ekstrarenal uzanımının gösterilmesinde seçilebilecek diagnostik modalitelerdir. Ancak fokal tutulum gösteren KGP’i böbrek tümörlerinden ayırt etmek zor olabilir ve bazen tanı yalnızca nefrektomi sonrası konulabilir. Bu yazımızda adrenal kitleyi taklit eden ve histopatolojik olarak ksantogranulomatöz pyelonefrit tanısı alan olgu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Fokal ksantogranülomatöz pyelonefrit, Manyetik Rezonans Görüntüleme, psödotümör.