Dr. Vehbe ez-Zuhayli, Nazariyyetü’xxd-damân ev ahkâmü’xxl-mesûliyyeti’xxl-medeniyye ve’xxl-cinâiyye fi’xxl-fıkhi’xxl-İslâmî -dirâse mukârene-, Dâru’xxl-Fikr, Dımaşk 1982, 257 sayfa


BULUT A.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.25, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi