The Digital Storytelling of Brand Communication: Brand Stories From Mommy Bloggers


Creative Commons License

Küçüksaraç B.

2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.1, pp.516-526

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.516-526

Abstract

Storytelling is an effective form of communication that aims to strengthen the relationships and to provide persistence by creating an emotional connection with the target audience and stakeholders in terms of brand communication. With the development of new communication technologies, storytelling carried on digital platforms brings together different media types by taking advantage of the basic features of these new environments such as digitalism, interactionality, hypertextuality, convergence and virtuality, thus increasing the effect on the masses by adding a different dimension to the narrative. One way to increase this impact for brands in new media environments is to get support from content producers, who are seen as an important stakeholder group and opinion leader. The story narratives about the brand, which are presented in social media environments by content producers such as bloggers, influencers, phenomena, increase their interaction with users / followers, and thus ensure their participation in the story, it also allows the story to be shared and disseminated so that the brand can be talked about positively. This study which focuses to explore digital storytelling in terms of brand communication through the brand stories of mommy blog writers, aims to reveal the characteristics and interaction level of stories created by bloggers. For this purpose, Instagram pages of Turkish mommy bloggers with the highest number of followers are analyzed by participant observation and content analysis methods. As a result of the analysis, it is found that the mommy bloggers are highly interactive and have emotional ties with their followers, and provided positive stories about the brand.

Hikaye anlatımı, marka iletişimi açısından hedef kitle ve paydaşlarla duygusal bağ oluşturarak ilişkileri güçlendirmeyi ve akılda kalıcılığı sağlamayı amaçlayan etkili bir iletişim biçimidir. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte dijital platformlara taşınan hikaye anlatımı, bu yeni ortamların dijitallik, etkileşimsellik, hipermetinsellik, yakınsama ve sanallık gibi temel özelliklerinden yararlanarak farklı medya türlerini bir araya getirmekte, böylece anlatıya farklı bir boyut kazandırarak kitleler üzerindeki etkiyi artırmaktadır. Markalar için yeni medya ortamlarında bu etkiyi artırmanın bir yolu da, önemli bir paydaş grubu ve kanaat önderi olarak görülen içerik üreticilerinden destek almaktır. Blog yazarları, etkileyenler, fenomenler gibi içerik üreticileri tarafından sosyal medya ortamlarında sunulan markayla ilgili hikaye anlatıları, kullanıcılar/takipçilerle etkileşimi artırarak hikayeye katılımlarını sağlamakta, aynı zamanda hikayenin paylaşılıp yaygınlaşmasını ve böylece markayla ilgili olumlu konuşulmasını sağlamaktadır. Marka iletişimi açısından dijital hikaye anlatımını, anne blog yazarlarının marka hikayeleri üzerinden incelemeyi konu edinen bu çalışma, blog yazarları tarafından oluşturulan hikayelerin özelliklerini ve etkileşim düzeyini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla betimsel bir araştırma olarak planlanan çalışmada, en fazla takipçi sayısına sahip Türk anne blog yazarlarının Instagram sayfaları katılımcı gözlem ve içerik analizi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda anne blog yazarlarının yüksek etkileşimli ve takipçileriyle duygusal bağ kuran, markayla ilgili olumlu konuşulmasını sağlayan hikayeler ortaya koydukları tespit edilmiştir.